Avrupa’da ki Akarsular ve Döküldükleri Noktalar

0
Advertisement

Avrupa kıtasında yer alan ırmaklar, nehirler kısacası belli başlı akarsuları ve döküldükleri noktalar hakkında bilgiler

Volga Nehrinden güzel bir görüntü

Volga Nehrinden güzel bir görüntü

Avrupa’nın akarsuları oldukça kısadır. En uzun ırmağı olan Volga en uzun akarsuyumuz olan Kızılırmak’ tan ancak üç kat kadar uzundur.

Avrupa’daki belli başlı ırmaklar, döküldükleri denizlere göre sınıflandırılabilir.

Hazar Denizi’ne Dökülenler. — Volga, Ural.

Akdeniz’e Dökülenler. — Ron, Po (Adriya Denizi’ne), Meriç (Ege Denizi’ne).

Karadeniz’e Dökülenler. — Tuna, Dinyestr, Dinyepr, Don (Azak Denizi’ne).

Advertisement

Atlas Okyanusu’na Dökülenler. — Ren, Elbe (Kuzey Denizi’ne), Sen (Manş Denizi’ne), Vistül (Baltık Denizi’ne).

Şimdi bu ırmakları kısaca gözden geçirelim.

Volga (3.700 km.) Avrupa’nın en uzun ırmağıdır. Kuzeydoğu Avrupa’da Valday Yaylası’ndan doğar; doğuya doğru akarak, Oka, Kama kollarını alır, Hazar Denizi’ne dökülür.

Ural (2.535 km.) Ural Dağları’ndan çıkar. Güneye doğru akarak, Hazar Denizi’ne dökülür.

Ron (810 km.) İsviçre Alpleri’nden doğar. Leman Gölü’ne girip çıktıktan sonra, Fransa topraklarına girer. Fransa kıyılarından Akdeniz’e dökülür.

Po (675 km.) İtalya’nın en büyük akarsuyudur. Monte Viso dağından doğar. Birçok kollar alır. Adriyatik Denizi’ne dökülür.

Advertisement

Meriç (490 km.) Bulgaristan’da Çadır Tepesi’nden doğar; Arda ile Tunca çaylarını aldıktan sonra, Türk-Yunan sınırını çizer. Sonra, soldan en büyük kolu Ergene’yi alır; Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülür.

Tuna (2.860 km.) Almanya’da, Karaorman Dağları’ndan doğar. Alpler’den, Karpatlar’dan gelen 300 kadar kol aldıktan sonra, Romanya topraklarında üç koldan Karadeniz’e dökülür.

Dinyestr (1.141 km.) Polonya’da Karpat Dağları’nın kuzey yamaçlarından doğar. Rusya’dan geçerek, Odessa limanının doğusunda Karadeniz’e dökülür.

Dinyepr (1.950 km.) Rusya’nın Smolensk eyaletinde, bataklık bir yöreden çıkar, önce batıya, sonra güneye yönelir. En önemli kolları Pripet ile Desna’yı aldıktan sonra, Karadeniz’e dökülür.

Don (1.967 km.) Rusya’da İvan Gölü’nden doğar. Güneye doğru aktıktan sonra güneybatıya yönelir, Azak Denizi’ne dökülür. En önemli kolları Hoper’le Donetz’dir.

Ren (1.320 km.) Batı Avrupa’nın en büyük ırmaklarından biridir. İsviçre Alpleri’nden çıkar; İsviçre, Almanya, Hollanda topraklarından geçerek, Kuzey Denizi’ne dökülür. Kanallarla Tuna, Ron, Marne ırmaklarına bağlanmıştır.

Elbe (1.100 km.) Bohemya Bölgesi’nden doğar. Kuzeye doğru akarak, Almanya’dan geçtikten sonra, Kuzey Denizi’ne dökülür.

Sen (776 km.) Doğu Fransa’da, Langres Yaylası’ndan doğar. Paris şehrinden geçer. Kuzeybatı doğrultusunda akarak, Le Havre limanı yakınında Manş Denizi’ne dökülür.

Vistül (1.070 km.) Avusturya’nın Silezya Bölgesi’nden doğar. Önce kuzeye, sonra kuzeydoğuya doğru akar. Birçok kollar aldıktan sonra, Polonya’nın Varşova şehrinden geçer; Danzig Körfezi’nde Baltık Denizi’ne dökülür.


Leave A Reply