Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Nelerdir? Filozof Kime Denir?

0
Advertisement

Felsefi düşünce, düşünüş nedir, özellikleri nelerdir? Filozof kime denir? Felsefinin amacı, bilimle ilgisi hakkında bilgi.

beyin bilgi felsefe

Kaynak: pixabay.com

FELSEFİ DÜŞÜNÜŞ NEDİR?

Eski Yunancadan Arapçaya, oradan da Türkçeye geçen “felsefe” sözcüğü, “bilgi ve bilgelik sevgisi, aşkı” anlamına gelmektedir. Filozof ise, “bilgeliği seven”, “bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişi” demektir.

Felsefe, bilginin temeli olacak doğrulara ve davranışlarımızı yöneltecek sağlam ilke ve kurallara ulaşma arayışıdır. Felsefe; sadece kuru ve soyut bilgi edinmek değil, akıllıca davranmak, aşırılıklardan kaçınmak, kendine egemen olmak ve kötü durumlara göğüs germek anlamlarını da içerir. Felsefenin işlevi, insanın anlama ve gerçeği görme ihtiyacını karşılamasıdır.

Felsefenin amacı

Felsefenin amacı, yalnızca teorik bilgiler elde etmek ve vermek değil, aynı zamanda doğru davranışlarda bulunmamızı sağlamak; ahlaklı yaşamanın yollarını öğretmektir.

filozof

Kaynak: pixabay.com

Filozof

Filozof; herhangi bir şeye ya da kimseye, ortaya çıktığı zamana ve yere göre değişmeyen mutlak bilgileri ve doğruları bulduğunu düşünerek mutlu olan bir kimse değildir. Ama hiçbir şeyin bilinemeyeceğini düşünerek sınırsız bir kuşkuya düşen kimse de değildir.

O halde, filozof, edindiği bilgileri yetersiz bulan, tedirginlik duyan; ama yine de arayan ve sürekli olarak eleştiren bir kimsedir. Filozof, kendisine şu ya da bu biçimde kabul ettirilmiş olan ya da sunulan inançları, görüşleri, bilgileri irdeler ve eleştirir; doğru olanı, gerçek bilgiyi, bilgeliği arar. İnsan yaşamını anlamlı kılacak, yaşanmaya değer duruma getirecek ve insanı mutluluğa ulaştıracak ilkeleri bulmak filozofun asıl amacıdır.

Advertisement

Felsefe, her zaman, bir doğru sevgisi ve arayışı, bir eleştiri, bir yaşayış, bir davranış ve ahlak sorunu olarak; doğruya ve iyiye yönelmiş bir çaba olarak ortaya çıkmıştır.

insan felsefesi

Kaynak: pixabay.com

Felsefenin Bilimle İlgisi

İlkçağda felsefe bütün bilimleri kapsıyordu. ilk filozoflar aynı zamanda bilim adamı idiler. Zamanla diğer bilimler kendi sınırlı ve özel alanlarını ve yöntemlerini ortaya koyup felsefeden ayrıldılar ve bağımsız duruma geldiler. Bu ayrılma ilkin matematikle başladı. Diğer bilimler ise Rönesanstan sonra felsefeden ayrılmaya başladılar. Felsefeden en son ayrılan bilimler, psikoloji ve sosyolojidir.

Felsefe, diğer bilimlerle sıkı bir ilişki içindedir. Bilimlerin konu ve metotlarını inceler, temel kavram ve ilkelerini ele alır ve eleştirir.


Leave A Reply