Günümüz Felsefesinin Kurucuları Olarak Kimler Kabul Edilir?

0
Advertisement

Bugünkü felsefenin kurucuları, geliştiricileri ve dalları hakkında bilgi. Günümüz felsefesinin kurucuları olarak kimler kabul edilir?

Aydınlanma Çağı (Felsefesi)

İngiliz filozofu Francis Bacon (1561-1626) ile Fransız filozofu René Descartes (1596-1650) bugünkü felsefenin kurucuları olarak kabul edilir. Bunların ikisi de felsefede “metot” (usul) üzerinde değerli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu iki filozofun kurduğu esaslar bugünkü bilimlerde güdülen metoda temel olmuştur.

Daha sonra Hollandalı filozof Baruch Spinoza (1632-1677) eski felsefenin dilini, fikirlerini yeni bilimlerin buluşları ile birleştirdi.

Zamanla kökü eskide olmayan felsefi bir düşünce düzeni doğdu. İngiliz rahibi George Berkley (1685-1753) in geliştirdiği bu düzene “idealizm” denildi. İdealizmi esas tutan başlıca filozoflar Immanuel Kant, Johann Fichte, Georg Hegel, Arthur Schopenhauer, Ralph Waldo Emerson, Henri Bergson’ dur.

Bir kısım başka filozoflar da kendilerine hareket noktası olarak bilimi alıyorlardı. Bunların başında J. Stuart Mill, Herbert Spencer, Denis Diderot, Auguste Comte, William James ve John Dewey gelir. Amerikalı bir filozof olan William James pragmatizmi (iş felsefesini) kurmuş, John Dewey de bu okulu geliştirmiştir. İdealizmle pragmatizm arasında başlıca fark şudur:

Advertisement

İdealist felsefe bir “fikir” den (idea’dan) hareket eder, “filan şey iyi, filan şey kötü” diye bir esas alır; pragmatizm ise “” e (pragma’ ya) değer verir, bir şeyin sonu iyiyse, işe yarar bir sonuç veriyorsa onu iyi ve doğru olarak kabul eder.

Felsefi okulların başlıcaları ampirizm, dogmatizm, pragmatizm, pozitivizm, materyalizm, iskolaktisizim, transandantalizm, determinizmdir.


Leave A Reply