John Dewey Kimdir? Amerikalı Filozof ve Eğitimcinin Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

John Dewey kimdir ve ne yapmıştır? Amerikalı ünlü eğitimci John Dewey hayatı, biyografisi, eğitim üzerine çalışmaları, eserleri, eğitim kuralları hakkında bilgi.

John Dewey

Kaynak : wikipedia.org

John Dewey; (1859-1952). Amerikalı tanınmış bir filozof ve eğitimcidir. Vermont eyaletinde doğdu. 1879′ da Vermont Üniversitesinden, 1884’te Baltimore’daki John Hopkins Üniversitesi’nden mezun oldu. 1888 -1904 yılları arasında Minnesota, Michigan ve Chicago Üniversiteleri’nde felsefe öğretmenliği yaptı. Son görevi sırasında, direktörlüğünü yaptığı bir öğrenim bölümünde, yeni pedagoji fikirlerine dayanan bir eğitim programı uygulamakla bu alana önemli yenilikler getirdi.

Demokratik cemiyetlerin özellikleriyle en iyi şekilde bağdaşan bu yeni eğitim prensipleri, Amerika’dan başka, birçok Avrupa ve Asya ülkelerindeki öğretmenleri, eğitimcileri de etkiledi. Dewey bu başarısından sonra iki yıl Pekin Üniversitesi’nde eğitim, ve felsefe dersleri verdi. 1924’te hükümetimizin başvurması üzerine, okullarımızın yeniden düzenlenmesi için bir rapor hazırladı.

John Dewey’in eğitim görüşü, demokrasi ve endüstri alanlarındaki gelişmeye dayanır. Ona göre, bilmek için değil, uygulamak için öğrenmek gerektir. Çünkü bu devirde endüstri büyük bir hızla ilerliyor, birçok fabrikalar açılıyor, yeni makineler kullanılıyor. Bunları kullanacak olan insanların ise teorik bilgiden çok, pratik bilgiye ihtiyacı vardır.

John Dewey’in felsefesi enstrümantalizme dayanır. Buna göre, insanların çeşitli hal ve hareketleri, şahsi ve sosyal meselelerini çözmek için yarattıkları birer alet sayılabilir. Meseleler boyuna değiştiğine göre, bunları halledecek aletlerin de aynı şekilde değişmesi gerekir.

Bu durumda, insanın yapacağı şey çevresini, tabiatı öğrenmek, anlamak değil, onu kontrolü altına alabilmek, isteklerine uygun bir şekilde düzenlemektir. Demek ki insan için bilgi, onu ancak uygulayabildiği nispette faydalı ve değerlidir.

Advertisement

John Dewey demokrasiye inanmış bir fikir adamıdır. Bu bakımdan da öğrenim konusunda tesiri çok büyük olmuştur. John Dewey, bilginin eski alışılmış usullerle “her şeyi bilen” öğretmen tarafından anlatılmasına karşıydı. Öğrencinin kendi denemeleriyle bilgi edinmesini daha doğru buluyordu. John Dewey’in sistemi bugün hemen bütün dünya okullarında uygulanmaya başlanmış, ileriye sürdüğü fikirler benimsenmiştir.

Dewey’in başlıca eserleri şunlardır :

School and Society (Okul ve Toplum); Influence of Darwin on Philosophy (Darwin’in Felsefe Üzerindeki Etkisi); Democracy and Education (Demokrasi ve Eğitim); Philosophy and Civilization (Felsefe ve Medeniyet); Experience and Nature (Deney ve Doğa).

Dewey’in Eğitim Kuralları

  • Çocuklar, bugünkü hayatın gerektirdiği şeyleri kendileri yaparak veya deneyerek yakından öğrenmelidirler.
  • Okul, canlı ve heyecan verici bir yer olmalı, çocuklar orada evlerinde, oyun yerlerinde olduğu gibi, heyecan duyarak yaşayabilmelidirler.
  • Öğretmenliği, satıcılığa benzetebiliriz. Alıcı çıkmazsa, kimse satıcı olamaz. Onun için, öğretmen işe yarayacak şeyler öğretmelidir.
  • Eğitim görmüş olanlar, çevrelerindekilere bir şeyler öğretebilenlerdir.


Yorum yapılmamış

  1. Ahmet Erdogan on

    Fevzi Bey’e göre yabancı olan ve iyi şeyler söyleyen herkes siyonist, ajan galiba.
    Günümüz eğitim yönetimini o yıllarda görmüş iyi bir üstat bence. Kullanılamayan bilginin çokta faydalı olmadığını kullandığımız ölçüde eğitimin yararlı olduğunu söylemiş. Fevzi Bey örneğin, klasik Türk. Bu adam filozofmuş, araştırmacıymış demeden çamuru atmış. Türkiye’nin en büyük sorunu sistem değil nezaket sorunudur. Önce bunu çözmeliyiz.

Leave A Reply