Ralph Waldo Emerson Kimdir? Amerikalı Filozof, Şair ve Yazarın Hayatı

0
Advertisement

Ralph Waldo Emerson kimdir? Amerikalı filozof, şair ve yazar Ralph Waldo Emerson hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi.

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson; (1803-1882) Amerikalı bir filozof, yazar ve şairdir. Düşüncede kendine-güven nazariyesiyle tanınır. Bu görüş onun hayatında ve karakterinde de açıkça belirmiştir. Self-Reliance (Kendine-Güven) adlı meşhur denemesi şu satırlarla biter:

“Siyasi bir zafer, kiraların artması, hastanızın iyileşmesi, sevgili bir dostun dönüşü gibi sevindirici olaylar sizi neşelendirir; güzel günlerin’ yaklaştığına hükmedersiniz. Böyle düşünmek yanlıştır. Küçük sevinçlere inanmayın. Size kendinizden başka hiçbir şey mutluluk getiremez. Kendi inanışlarınızın zaferini görmenin dışında bir mutluluk olamaz.”

Bir papazın oğlu olan Emerson, Boston’da doğdu. 14 yaşındayken Harvard Üniversitesi’ne girdi. Bu okulu bitirdikten sonra bir yandan öğretmenlik yaparak hayatını kazanırken, öte yandan ilahiyat öğrenimi yapıyordu. 1826’da babasının bağlı olduğu kilise/e papaz olarak .girdi. İşine çok düşkün, içine kapanık bir kimse olduğu halde, kişisel özgürlüğe büyük değer verdiğinden, kısa bir süre sonra, bu görevinden ayrıldı. 1832′ den sonra öğretmenlik ve yazarlıkla uğraştı.

Emerson 1833’te Avrupa’ya gitti, bu sırada Coleridge, Wordsworth ve Cariyle gibi ünlü edebiyatçılarla görüşmek fırsatını buldu. 1835’te ikinci defa evlenerek Amerika’ nın Massachusetts eyaletinde yerleşti. Burada komşuları olan tanınmış Amerikalı yazarlardan Hawthorne’un, Thoreau’nun, Louisa May Alcott‘un üzerinde büyük etkisi oldu.

Advertisement

1836’da Emerson’un ilk eseri olan Nature (Tabiat) yayınlandı. Emerson bu kitabında kişisel Özgürlük konusundaki düşüncelerini çok açık bir şekilde anlatmıştır. Daha sonra, Essay (Denemeler) adı altında topladığı çalışmalarının ilk bölümü 1841’de, ikinci bölümü de 1844’te yayınlandı. Böylece, Emerson çağının en başarılı yazarları ve düşünürleri arasında yer aldı. , O sırada Amerika’nın New England bölgesinde toplanmış bulunan idealist yazarlar, Transandantalizme dayanan bir akım kurmuşlardı. Emerson kısa bir süre için bu edebi akımın organı olan The Dial gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1847’de Emerson ilk olarak şiirlerini yayınladı. Bunlar da denemeleri gibi onun hayatını ve inanışlarını gösteren eserlerdir. Emerson’un edebi hayatı 1870’te sıhhatinin bozulmasıyla sona erdi. Son yıllarını evinde dinlenmekle geçirdi.

Çalışmaları

Emerson’un 1836 tarihli “Doğa” makalesinin yayınlanmasından ve Eylül 1836’da Transandantal Kulübün kurulmasından sonra, Transandantalizm büyük bir kültürel hareket haline geldi. Kulüp (başlangıçta George Ripley’nin evinde bir araya geldi) genç düşünürler için bir buluşma yeri ve o zamanki Amerikan kültürü ve toplumunun genel durumu ve özellikle entelektüelizm durumu ile ilgili idealist hayal kırıklıkları için bir örgütlenme zeminiydi.

Aşkıncılık, Immanuel Kant‘ın (ve genel olarak Alman idealizminin) aşkın felsefesinde ve dini duyusal deneyimden ziyade insanlığın içsel, ruhsal veya zihinsel özünde temellendirme arzusunda kök salmıştı. İnançları, Romantiklerin inançlarıyla ve daha sonra Amerika’daki Yeni Düşünce hareketiyle yakından bağlantılıydı.

1841 ve 1844’te yayınlanan “Denemeler“in iki cildi, Emerson’un bir filozof olarak ününden büyük ölçüde sorumludur, ancak genel okuyucu kitlesi onun çalışmalarını öncelikle oldukça alıntılanabilir aforizmaları aracılığıyla bilmektedir. Bu denemelerden “Kendine Güven” belki de en etkili eseridir ve inancının kapsamlı bir ifadesi olarak durur. İçinde, bireye olan kalıcı inancını tanımlar (“Kendine güven”) ve ilke olarak, bireyin ilahi olana doğrudan yaklaşması gerektiği gerekçesiyle (ister sivil ister dini) sosyal yapılara güvenmeye karşı çıkar. herhangi bir kurum.

Emerson, Transandantalizmin tamamen bireysel ve idealist bir proje olduğuna inanıyordu ve 1842’deki “The Transandantalist” dersinde, tamamen aşkın bir yaşam görüşü hedefinin pratikte elde edilmesinin gerçekten imkansız olduğunu öne sürdü.

Advertisement


Leave A Reply