Avuç İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları (Avuç ile söz)

0
Advertisement

İçinde avuç kelimesi geçen atasözleri, deyimler nelerdir, bu atasözleri ve deyimlerin anlamları. Avuç hakkında atasözleri ve deyimlerin açıklamaları.

Avuç İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Avuç İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • ***bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun
  altın harcanıp gider, toprak ise sürekli ürün veren, para getiren bir maldır.
 • ***bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)
  birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir duruma düşürür, suçlu cezasız kalmaz.
 • **koy avucuma, koyayım avucuna
  bize yardımda bulunan, yarar sağlayan kişiye biz de yardımda bulunur, yarar sağlarız.

DEYİMLER

 • ***(birini) avucunun içinde tutmak
  ona istediğini yaptıracak güçte olmak.
 • ***elde avuçta (bir şey) kalmamak
  mal ve parasını harcayıp bitirmiş olmak.
 • ***elde avuçta (ne varsa)
  sahip olunan mal, para vb., her şey: Ailesi de elde avuçta ne var ne yok satarak İstanbul’a göçmek zorunda kalmıştı. -H. Topuz.
 • ***bir avuç toprak olmak
  ölmek: O olmasaydı, sen şimdi bir avuç toprak olmuştun. -R. N. Güntekin.
 • ***(parayı) avucuna saymak
  peşin olarak ödemek.
 • ***avucunun içi gibi bilmek
  bir yeri, bir şeyi çok iyi ve ayrıntılı olarak bilmek: Sizin analarınızın, babalarınızın hayat idealini avucumun içi gibi bilirim. -H. Taner.
 • ***avucunun içine almak
  bir kimseyi baskı ve etkisi altına almak.
 • ***avuç (avucunu) açmak
  1) dilenmek, para istemek: İki gündür yemek yemedim ama daha avuç açmadım. -N. Hikmet. 2) yardım istemek: Elinde böyle bir sanat varken herkes sana avuç açmaktan başka ne yapabilir? -N. F. Kısakürek.
 • ***avuç içi kadar
  pek küçük, dar (yer).
 • ***avucu (avuçları) kaşınmak
  avucundaki kaşıntıyı bir yerden para geleceğine yormak.
 • ***avucunu yalamak
  alay umduğunu ele geçirememek: Sen avucunu yalarsın! Beni daha fazla rahatsız etme, tamam mı? -E. Bener.

Avuç Açmak Deyimi Anlamı

Dilenmek, muhtaç duruma düşmek

Avuç Açmak Deyimi İle İlgili Örnek Cümleler
 • *** Sokaklarda insanlara avuç açacağına, gücün kuvvetin yerinde, çalışsana.
 • *** Allah hiç kimseye avuç açmak zorunda bırakmasın kimseyi.
 • *** Yaşlı kadının hiç bir geliri olmadığı için komşularına avuç açmak zorunda kalıyordu.
 • *** El aleme avuç açacağıma pazarda hamallık yaparım daha iyi.
 • *** Kadıncağızın, damadına avuç açmak zorunda kalması çok ağrına gidiyordu.
 • *** Eskiden internet kafe işletirken şimdilerde herkese avuç açar duruma geldi.
 • *** İşten çıkarılırsan iki aya kalmaz insanlara avuç açar duruma düşersin.
 • *** Sokaklarda avuç açan dilencileri gördükçe haline şükrediyordu.
 • *** Çocuğunu okutmak için kimseye avuç açmadı, evlere temizliğe gitti.
 • *** İhtiyacı olmadığı halde avuç açmaya alışmıştı.


Leave A Reply