Avusturya Flemenki Nerededir? Avusturya Flemenki Tarihi

0
Advertisement

Avusturya Flemenki nedir? Avusturya Flemenki nerededir? Avusturya Flemenki ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Avusturya Felemenki (1713-95), günümüzde kabaca Belçika ve Lüksemburg’u kapsayan ve bir zamanlar İspanyol Fele-menki’nin başlıca bölümünü oluşturan bölgenin güneyinde yer alan eyaletler. Habsburg hanedanından İspanya kralı 11. Çarlos’un ölümü (1700) üzerine İspanya ve İspanya’ya ait öbür topraklar XIV. Louis’ nin torunu Bourbon hanedanından V. Felipe’ye kaldı. Avusturya, Felemenk Cumhuriyeti ve İngiltere gibi Avrupa’nın büyük devletlerinden hiçbiri tahtın Fransızlara kalmasını kabul etmedikleri için bu durum İspanya Veraset Savaşı’na yol açtı. 1713-14 Utrecht Antlaşmalarıyla ispanyol toprakları bölündüğünde İspanyol Felemenki, Kutsal Roma-Germen imparatoru VI. Karl’ın payına düştü ve burası 1795’e değin Avusturya Fellmenki olarak anıldı.

1715’teki Anvers Antlaşması’yla (Barries Antlaşması) Felemenk’in güneyindeki Avusturya yönetiminin İspanyol yönetiminden temelde farklı olmaması da sağlandı; yalnızca bölgenin resmî yönetim kurumlan Madrid’den Viyana’ya taşındı. Avusturya Felemenki’nin doğal hükümdarı olarak VI. Kari da kendisinden önceki hükümdarların bağlı bulunduğu antlaşmalarla bağlıydı. Kentlerin ve eyaletlerin özerkliği ile Katolik Kilisesi’nin üstünlüğü önceden olduğu gibi devam edecekti. Yönetsel koşullardaki sürekliliğin bir istisnası, bölgeye, Fransız istilasına karşı Felemenk askerlerinin yerleşti-rilmesiydi.

Bölgenin ekonomisini geliştirmek amacıyla VI. Karl’ın bir ticaret şirketi kurma çabası, Felemenk ve İngiltere tarafından engellendi. Bunun üzerine VI. Kari şirketten vazgeçti ve dikkatini Habsburg hanedanının taht sorununa yöneltti. VI. Karl’ın kızı Maria Theresia tahta geçer geçmez (1740) kendisini tahttan indirme girişimleriyle karşılaştı. Prusya’nın da Maria There-sia’ya karşı girişimde bulunmasını fırsat bilen Fransızlar, 1744’te Flandre’ı işgal ettiler. Kısa zamanda Limburg ile Lüksem-burg dışında Avusturya Felemenki Fransa’ nın eline geçti. Fransızlar buralan 1748’de Avusturya’ya geri verdiler. İspanyol yönetiminin ilk yarısında olduğu gibi, Maria Theresia’nın yönetimi sırasında da Avusturya Felemenki ekonomik alanda gelişme gösterdi. Gene de Avusturyalılar, güney eyaletlerinin cumhuriyetçi ruhuna alışamadılar. 1780’de annesi Maria Theresia’nın ardından tahta geçen II. Joseph, halka Aydınlanma düşüncelerini aşılamaya çalıştı. 1783’te yararsız oldukları gerekçesiyle gizemci tarikatları yasakladı. 1786’da birbirinden ayrı dinsel örgütleri tek bir birlik altında topladı. Din eğitimi veren okullar kapatılarak bunların yerine eyalet okullan açıldı. Joseph 1787’de, desteklemeye ant içtiği, yüzyıllardır süregelen ayrıcalıkları ve halkın bağlı olmaya alıştığı yönetici kurullarla adli kurumları kaldırdı. Halk Joseph’in müdahalesine büyük tepki gösterdi. Halkın tepkisi nedeniyle bu kararnamelerin bir bölümü askıya alındı, ama yasal düzenlemeler özde değişmedi. Baş kaldıran bazı önderlere sert davranılması üzerine, Brabant’ın önderliğinde bir ayaklanma patlak verdi.

Ayaklanma bir süre başarılı oldu. Ayaklanmacılar bir cumhuriyet kurduklarını ilan ettiler. Ama bu cumhuriyet ne iç çekişmelere, ne de dış baskılara dayanabilecek güçteydi. Ayaklanmacıları önemsemeyen köylüler, imparatoru desteklemeye devam ettiler. Cumhuriyet bir yıl içinde yıkıldı. 1790’da Joseph öldü ve yeni imparator II. Leopold önceden var olan bütün hakları geri verme önerisinde bulundu. Ama çeşitli nedenlerle bu öneri reddedilince, Avusturyalılar askeri harekâta başvurdular. Fransız devrimcileri 1792’de bu karışıklık içinde ülkeye girince kurtarıcı olarak karşılandılar. 1792-93’te de Avusturya yönetimi sürdü; ama Fransızlar da ülkede kalmaya kararlıydı. Bir süre daha devam eden bu durumdan sonra 1 Ekim 1795’te Fransa, Avusturya Felemenki’ni topraklanna kattı. Fransız Devrim ve Napoleon savaşlarının ardından Avusturya Felemenki 1815’te Felemenk eyaletleriyle birleşti ve Felemenk Krallığı adım aldı. 1831’de ise burada bağımsız Belçika kuruldu.

Advertisement

Leave A Reply