Babür İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Babür İmparatorluğu ne zaman ve nerede kurulmuştur? Babür İmparatorluğu’nun kurucusu, tarihçesi, haritası, hakkında bilgi.

Babur İmparatorluğu Haritası

Babur İmparatorluğu Haritası

Babür İmparatorluğu; Hindistan’da egemen olmuş Türk-İslâm hanedanıdır (1526-1858). Kurucusu Babur‘dan ötürü Baburlular denildiği gibi Hint-Türk İmparatorluğu adıyla da bilinir. Hükümdarlığının daha ilk yıllarında Babur, amcası Sultan Ahmet ve dayısı Mahmut Han ile uğraşmak zorunda kaldı. Şeybani Özbekleri karşısında başarılı olamayacağını anlayınca, kan dökmeden ele geçirdiği Kâbil’de imparatorluğunun temellerini attı (1504). Daha sonra Panipat Meydan Savaşı’nda (1526) Lodi Devleti’ni ortadan kaldırdı.

Agra’ya, Semerkant’a ve Buhara’ya akınlar düzenledi. Ölümünden sonra yerine geçen oğlu Hümayun, Şir Şah Sur’un yönettiği Afganlılara yenildi. Kuzey Hindistan’dan Afganistan ve Sind’e kaçmak zorunda kaldı. 1555’te geri dönerek Delhi ve Agra’ya yeniden egemen oldu. Hümayun’dan sonra tahta çıkan Ekber Şah’ın 50 yıl süren hükümdarlık döneminde Baburlular, Kuzey ve Orta Hindistan’a iyice yerleştiler. Malva ve Racput devletleriyle Gucrat ve Handeş ele geçirildi. Dekkan’daki devletler de doğrudan ya da dolaylı olarak Babur İmparatorluğu’nun egemenliğini tanımak zorunda kaldılar Evrengzib döneminde bu bölgelerdeki üstünlük sağlamlaştırılarak diplomasi anlamında daha çok Safevilerle dostça ilişkiler kuruldu.

Ayrıca Özbeklerle de antlaşma yapılarak Portekizlilerden gelebilecek tehlikeye karşı Osmanlılarla işbirliğine gidildiyse de İstanbul ile Delhi arasındaki uzaklık bu işbirliğinin gerçekleşmesine engel oldu. Ekber Şah’tan sonra tahta çıkan Cihangir ve Şah Cihan döneminde Mevar Racputları, Dekkan Sultanlığı ve Bengal kıyısına egemen olan Portekizliler Baburlulara boyun eğmek zorunda kaldılar. Şah Cihan, Orta Asya ile Hindistan’ı tek bir Sünni yönetim altında toplamak istediyse de başarılı olamadı. Şah Cihan’dan sonra, kardeşi Dara’yı yenerek tahta çıkan Evrengzib’in 50 yıl süren hükümdarlığı sırasında Müslümanların ülke yönetimine ve bölgeye egemenlikleri doruk noktasına ulaştı. Onun 1707’de ölümüyle devlet giderek zayıflamaya başladı. Bazı eyaletler Afgan reislerinin, Catların, Sihlerin eline geçti. Nadir Şah’ın 1738-1739’da Hindistan’ı ele geçirmesi, Delhi’yi alması ve Ahmet Şah Durrani’nin başlattığı seferler, Baburluları zor durumda bıraktı.

Hinduların yıldızı yeniden parlamaya başladı. İngilizler kıyılardan ülkenin iç kesimlerine doğru kayarken buna seyirci kalan Baburluların son hükümdarı II. Bahadır Şah, bir süre sonra Hinduları ayaklanmaya kışkırtmakla suçlanarak tahtından uzaklaştırıldı ve sürgüne gönderildi (1858). Böylece Babur İmparatorluğu da tarihe karıştı. Hindistan, Baburlular zamanında bilim, edebiyat ve sanatta çok büyük gelişmelere sahne oldu.

Advertisement

Leave A Reply