Bağımsızlık İle İlgili Yazı

6
Advertisement

Bağımsızlığın önemi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, bağımsızlığın değerini anlatan yazı, bağımsızlık konulu yazı.

BAĞIMSIZLIK

Mayısın on dokuzu bağımsızlığa giden yolun baş10ladığı gündür. Mustafa Kemal Samsun’dan başlayan yürüyüşünü, Anadolu’daki bağımsızlık, özgürlük, insanca yaşama özlemini ateşleyen, bütünleştiren, hedefe yönlendiren destana dönüştürdü.

Yurdumuzun toprakları kaç bin yıllık uygarlıklar müzesidir.”Topraklarımızın üstünden daha zengindir alt katmanları. Madenleri, ormanları, mağaraları, ırmakları, dağları sömürgecilere bırakamazdı.

Denizlerimizde, demir yollarımızda, postanelerimizde kendimiz egemen olmalıydık. Pamuğu, tütünü, zeytini, inciri, pancarı, buğdayı biz ekmeli, biz satmalıydık. Kendi okullarımızı kurup biz eğitim vermeliydik. Kısaca geleceğimize biz karar vermeliydik. Ülkemizin egemeni ulusumuz olmalıydı.

Samsun’da başlayan Kuva-yi Milliyecilerin anlamlı yürüyüşü “Amasya Genelgesi” ile tüm dünya ve ülkemize bunu duyurdu:

Advertisement

“Türk milleti kendi geleceğine kendisi karar verir.”

Bunun adı demokrasidir. Ulusumuzun demokrasiye özlemini yüreğinin derinliklerinde duyan Mustafa Kemal yurttaki milli uyanışı işte böyle taçlandırdı. Tüm kongreleri, Erzurum-Sivas Kongreleri ile temelleştirdi, kökleştirdi.

“Bağımsızlık verilmez, alınır.”

Nisan’ın yirmi üçünde 1920 yılında Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladı. Yurtta tüm işleri yapan, millet adına kararlar veren, yasalar çıkaran bir büyük meclisimiz kuruldu. Türk milleti adına ordu kurdu meclisimiz. Çünkü bağımsızlık savaşılarak kazanılırdı.

Kurtuluş Savaşımız zor, çetin, yaman bir destan oldu. “Ya bağımsızlık ya ölüm” ilkesiyle yola çıkmıştık. Dedelerimiz, ninelerimiz bu güzel topraklarda bağımsız, özgür yaşanır diye savaştılar. Kazandılar. Lozan Antlaşması’yla bağımsızlığımızı sömürgeci devletler kabul etti. Bize saygı duydular. Cumhuriyet, devrimlerimizin gerçekleştiği uygar ulusların saygı duyduğu bir güzel dönem başlattı. Kalkınmak, ülkemizi çağın tüm yenilikleriyle donatmak, şimdi bizim en köklü ödevimizdir, iyiye, doğruya, güzele özlem duymak yurttaşlık görevimizdir.

Advertisement


6 yorum

Leave A Reply