Bağlaç Yanlışlıkları Anlatım Bozukları, Örnekler

0
Advertisement

Bağlaç Yanlışlıkları nedeniyle oluşan anlatım bozukluğu konu anlatımı, örnekler. Bağlaç Yanlışlıkları örnekler, hakkında bilgi.

BAĞLAÇ YANLIŞLIKLARI

Yalnız başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan iki kelimeyi veya cümleyi birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Cümle içinde anlam kazandığına göre her bağlaç her cümlede farklı anlama gelebilir. “Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması” maddesindeki gibi bir bağlaç başka bir bağlacın görevini üstlenemez. Kendi anlamı dışında başka bir anlamda kullanılırsa anlatım bozukluğu oluşur.

> “Öğretmen bu kitapta ama birçok yanlış bulduğunu söylüyor.” cümlesinde “ama” bağlacı yerinde kullanılmamıştır. Bu bağlaç yerine “da” bağlacı getirilebilir.

> “Çok disiplinli bir öğrenci ama (üstelik) bir o kadar da çalışkan.”

> “Ne okumuyor (okuyor), ne çalışmıyor (çalışıyor).” cümlesinde

“ne ne” bağlacı cümleye olumsuz bir anlam kazandırmıştır. Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerde yüklem yapıca olumlu anlamca olumsuz olmalıdır.

Advertisement

> “Onunla görüşmek istedik hatta (ama) onu bulamadık.”

Bu cümlede bağlaç yanlış kullanılmıştır. Doğrusu “Onunla görüşmek istedik; ama onu bulamadık.” şeklindedir.

Örnek Soru :

Çok yetenekli bir çocuk ama bir o kadar da gayretli.
Bu cümlede anlatım bozukluğunu nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağlaç uyumsuzluğu
B) Çelişen sözcüklerin kullanılması
C) Yanlış tümleç kullanılması
D) Özne yüklem uyumsuzluğu

Çözüm

Bu soruda verilen cümlede bağlaç uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır.

Advertisement


Leave A Reply