Bakırçay Nerededir? Nereye Dökülür? Uzunluğu Ne Kadardır?

0
Advertisement

Bakırçay nerededir? Bakırçay nereden doğar, nereye dökülür, uzunluğu ne kadardır? Bakırçay’ın özellikleri hakkında bilgi.

Bakırçay

Bakırçay

Bakırçay; Ege Bölgesi’nin kuzey kesiminde akarsu. Uzunluğu 129 km’dir. Balıkesir’ in güneyindeki Ömer Dağından doğar, Çandarlı Körfezinde Ege Denizine dökülür. Su toplama havzası yaklaşık 3.000 km2 olan Bakırçay’ın üç önemli kolu vardır. Kırkağaç ilçesinin kuzeydoğu kesimindeki dağlardan doğan kolu, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akarak Gelenbe’yi geçtikten sonra keskin bir dirsekle batıya döner ve Soma’ nın kuzeyinden geçerek Bakırçay Ovasına girer. İkinci kol, Savaştepe’nin batısındaki dağlardan doğan, kuzey-güney doğrultulu, kısa ve oldukça hızlı akışlı Yarçılı Deresidir. Üçüncü kol ise kuzeybatıdaki Madra Dağından doğar ve Turanlı kasabası yakınlarında geniş bir yay çizerek güneybatıya yönelir. Bu üç kol Bakırçay Ovasının ortalarında birleşerek Bakırçay adını alır. Bakırçay, Kırkağaç Ovasından sonra Soma’nın yakınlarından, daha batıda ise Yund ve Madra dağları arasındaki geniş ovadan geçer. Bergama kentinin güneyinden geçen akarsuyun yığdığı alüvyonlar ovanın Dikili yakınlarına kadar denize doğru genişlemesine yol açar. Kozak kütlesinden doğan ve hızlı akışlı bir akarsu olan Sarıazmak Deresinin getirdiği molozlar, Bakırçay’ın daha güneye doğru itilerek Çandarlı Körfezi kuzeyinde denize dökülmesine neden olur.

Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan bir bölgede yer alan Bakırçay’ın suları yazın azalır. Kışın ve ilkbaharda ise yağışlarla kabanr ve taşar.

Kabardığı zaman 500 m3/sn; ortalama debisi ise 17,8 m3/sn’dir. Bu düzensiz akışı, Bakırçay’ın yatağının yer yer genişlemesine yol açmıştır. Bununla birlikte, taşıdığı fazla miktarda alüvyon nedeniyle yatağını çabuk doldurmakta ve sık sık taşmaktadır.

Antik Çağdaki adı Kaikos olan Bakırçay’ın taşıdığı alüvyonlar nedeniyle, o dönemde bir kıyı kenti olan Elaia’nın yıkıntıları bugün denizden uzakta kalmıştır.

Advertisement

Bakırçay’dan sulamada önemli ölçüde yararlanılır. Özellikle pamuk tarlaları, bu akarsudan motopomplarla alınan sularla sulanmaktadır.

Bakırçay Nerededir? Nereye Dökülür?

Bakırçay, Türkiye’nin batısında yer alan önemli bir akarsudur. İzmir il sınırları içerisinde doğar ve Ege Bölgesi’nde kuzey-güney doğrultusunda akar. Yaklaşık 128 kilometre uzunluğundaki bu çay, verimli tarım alanlarının sulanmasına katkıda bulunur ve bölgenin tarımsal faaliyetlerinde önemli bir rol oynar.

Bakırçay, Soma, Kınık, Bergama gibi yerleşim yerlerinden geçerek Ege Denizi’ne dökülür. Çayın döküldüğü yer, İzmir’in Dikili ilçesi yakınlarındaki Çandarlı Körfezi’dir. Bu körfez, Bakırçay’ın taşıdığı alüvyonlarla zenginleşmiş verimli deltasıyla bilinir. Bakırçay, bölgedeki ekosistemi desteklerken aynı zamanda tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesine de katkı sağlamıştır.


Leave A Reply