Bakırçay ve Bakırçay Ovası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bakırçay ile ilgili ve Bakırçay ovası ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bakırçay

Ege Bölgesi’nde, Ege Denizi’ne dökülen bir akar sudur. Kaikos ve Bergama Çayı da denilir. Manisa ilinin ilçelerinden Kırkağaç kasabasının 20 kilometre kuzeyinde bulunan Şifa Dağı’ndan çıkar. İlk önce Kırkağaç Ovası’nı sular. Ovanın tam ortasından akarak Kırkağaç kasabasının 2,5 km. doğusundan geçtikten sonra batıya yönelir. Soma Bo-ğazı’ndan sonra Soma kasabasının yakınından akar, büsbütün batıya döner. Buradan sonra da yavaş yavaş genişliyerek Bergama Ovası’na girer.

Bakır Çâyı Bergama Ovası’na girdikten sonra Bergama Çayı adını alır. Kınık kasabasının kuzeyinden, Bergama kasabasının güneyinden geçerek Ege Denizine doğru akışına devam eder. Çandarlı Körfezi’nin kuzeyinde, Çandarlı kasabasının doğusunda denize dökülür.

Bakır Çayı’nın uzunluğu, kaynağından denize döküldüğü noktaya kadar 150 km. dir. Çay fazla yağışlı zamanlarda taşkın bir hal alır,, döküldüğü noktada geniş bir delta meydana getirir. Bakır Çayı adının verilmesi, Kırkağaç kasabasının 3,5 km. güneyinde bulunan eski ve tarihî Bakır kasabasından dolayıdır.

BAKIRÇAY OVASI

Ege bölgesinde, Manisa ve İzmir illerinin kuzeyindedir. Doğu-batı doğrultusunda akan Bakır Çayı’nın iki yanında meydana gelmiştir. Ova iki bölümdür. Birinci bölüm, Kırka-ğaç-Soma ilçeleri çevresinde, ikincisi Kınık, Bergama ilçelerindedir. Ovanın denizden yüksekliği 150 metreye kadar çıkar. Daha çok Kırkağaç ovasında bu yüksekliği bulan ovanın toprakları burada yer yer kireçli, kumsal ve killi araziden meydana gelir. Anadolu’nun çok çeşitli ürün yetiştiren alanlarından biridir.

Advertisement

Bakır Çayı Ovası’nın Kırkağaç ve Soma çevresindeki bölümünün uzunluğu 30 kilometreyi bulur. Ova, Soma ilçesinin doğu ve kuzey doğusunda çukur bir düzlüktür. Kırkağaç kısmında, Kırkağaç Ovası adını alır. Bakır Çayı Ovası içinde kalan bu düzlüğün genişliği 5, uzunluğu ise 10 km. dir. Arazî, Soma Boğazı’nda, Soma bölgesindeki düzlükten ayrılır

Bakır Çayı Ovasının Kınık, Bergama ve Çandarlı çevresindeki genişliği 10 kilometre, uzunluğu îse 50 kilometredir. Toprak zengin, verimlidir, her türlü ürün yetiştirmeye elverişlidir. İklim de çok ılıktır. Ovada çok nefîs üzümler, pamuk, susam, afyon, tütün, zeytin, tahıl, kavun karpuz ve çeşitli meyvalar yetişir.


Leave A Reply