Bakterilerde Üreme Hızı Nedir, Neye Bağlıdır? Bakterilerde Üreme Evreleri

0
Advertisement

Bakterilerde üreme hızı nedir, nasıldır? Bakterilerin üreme evreleri, üreme hızının bağlı olduğu şartlar nelerdir, nasıl gerçekleşir?

Bakterilerde Üreme Hızı

Bakteriler normal hava şartlarında ortadan ikiye bölünmek suretiyle çoğalırlar. Uygun ortam şartlarında yani uygun yem, besin, PH ve sıcaklık şartlarında çoğu bakteri hücresi her 20 dakikada bir defa bölünür.

bakteri

Kaynak: pixabay.com

Eğer bu bölünme şartlarının normal olarak bozulmadan devam ettiği kabul edilirse 24 saatte bir bakteri hücresinden 16 milyon fertten fazla bakteri kütlesinin meydana gelmesi lazımdır. Normal şartlar 1,5 gün devam ettiğinde bir hücreden meydana gelen bakteriler 5 ton kapasitede 200 kamyon dolduracak kadar olur. Elbette bakterilerin bu kadar çoğalmasını sağlayacak olan normal şartlar uzun zaman devam etmez. Bakterilerin sınırsız çoğalması, funguslar, yüksek bitkiler, bakterilerin içinde yaşayan virüs ve kendi yada diğer bakterilerin çıkardığı metabolizma artığı maddelerle engellenmektedir. Ortamdaki oksijen ve besin rekabeti de üremeyi engelleyen diğer faktördür.

Fission

Bakterilerin bölünmesi mitoz bölünme değildir. Çünkü bakterilerde DNA tektir. Gerçek nükleus da yoktur ve bölünme esnasında iğ iplikler teşekkül etmez. Bakterilerde bu bölünmeye fission denir.

Bir bakteri vasatına ekilen bakteri hücrelerinde birkaç saat içinde herhangi bir çoğalma görülmez. Bu zamana gizli zaman denir ki, bu devrede bakteri vasata yeni intibak etmiş (kültüre) ve adapte olmuştur. Yavaş devrenin sonuna doğru hücre bölünmeye başlamadan evel büyüklüğü birkaç misli artar.

Bakteri vasata adapte olduktan sonra hücrelerin çapları, boyları ve enleri artarak bölünmeye başlar, muazzam aralıklarla devam eden bölünme, en fazla çoğalmaya (maximum growth) ulaşır. Hücre sayısı arttıkça çoğalma hızı da artar. Bu devreye logaritmik artış devresi denir. Logaritmik artış devresinde bulunan hücrelerden aynı cinsteki başka bir vasata ekildiğinde genellikle yavaş devreye girmeden bölünmeye başlarlar. Bununda pratikte zaman kazanma bakımından faydası vardır.

Advertisement

Peynir yapımında süte ilave edilen bu tip genç bakteri , peynir oluşumunu çabuklaştırır. Hızlı üreme evresi, ortamdaki besin maddelerinin bitmesi ve artık madde birikimi ile durur, bu devreye durgunluk devresi denir. Bundan sonra vasatta yaşam şartları zorlaşır ve bakteriler ölmeye başlar. Neticede vasatta çok az sayıda bakteri hücresi kalır. Bunlarda cinslere göre değişen oldukça uzun bir müddet canlılıklarını koruyabilseler de neticede hepsi ölür.


Leave A Reply