Balçık balığı Nasıl Bir Hayvandır?

0
Advertisement

Balçık balığı nedir? Balçık balığı cinsleri nelerdir, solunum, üreme, beslenme sistemi Balçıkbalığıgiller hakkında bilgi.

Balçık balığı; Balçıkbalığıgillerden Nil’den Senegal’e kadar olan bölgede bulunan akciğerli balık cinsidir. Kurak mevsimde suları kaybolan mevsimlik göl, dere ve bataklıklarda yaşar. Bu balık, hem havadaki hem de sudaki oksijeni soluyabilir. İçinde yaşadığı su azalmaya başladığında kendisine bir yuva hazırladıktan sonra, derisinden salgıladığı koyu bir sıvıyla oluşturduğu bir kozaya bürünerek bu yuvaya yerleşir. Kurak mevsim boyunca hareket etmeksizin, uykuda gibi kalır ve akciğerleriyle solunum yapar. Yağışlar başlayıp sular gelince yuvasından çıkar ve yaşamını solungaçlarıyla soluyarak, suda sürdürür. Üreme su içindeyken gerçekleşir. Balçıkbalıklarının etleri yenir. Başlıca iki türü bilinir: Nilbalçıkbalığı ve Senegalbalçıkbalığı.

Balçıkbalığıgiller, (Lat. Lepidosirenidae) Akciğerbalıklar takımına giren balık familyasıdır. Familya üyelerinin iskeletleri tümüyle kemikleşmiş; solungaçları oldukça körelmiştir. Kısa bir tüple yemek borusunun alt bölgesine bağlanmış iki akciğerleri vardır. Hem solungaçları, hem de akciğerleriyle solunum yapar. Gövdeleri yılan biçimindedir. Tatlı sularda yaşarlar. Balçıkbalığı bu familyadandır.


Leave A Reply