Balım Sultan Kimdir?

0
Advertisement

Balım Sultan kimdir? Balım Sultan’ın hayatı ve yaptıkları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Balım Sultan (ö. 1516, Kırşehir), Bektaşiliği yeniden düzenleyen, bu nedenle tarikatın ikinci kurucusu (pir-i sâni) sayılan derviş.
Balım Sultan Türbesi
Yaşamı ile ilgili kesin bilgi yoktur. Kimi yazılı kaynaklarda Hacı Bektaş Veli’nin torunu ve Mürsel Baba’nın oğlu, kiminde de Hacı Bektaş Veli’nin evlat edindiği Kadıncık Ana’nın torunlarından olduğu belirtilir. Bektaşiler arasındaki yaygın söylentiye göre Mürsel Baba, ileri yaşlarında Hacı Bektaş Veli’nin inançlarını yaymak için Bulgaristan’a gitmiş, orada evlendiği bir Bulgar kızından da Balım Sultan doğmuştur.

Balım Sultan büyüyünce Dimetoka’daki Seyid Sultan Tekkesi’nde posta oturdu. Ününü duyan II. Bayezid, onu Kırşehir Hacı Bektaş Tekkesi’ne gönderdi. Balım Sultan orada ayin ve erkân bakımından bazı yenilikler yapıp Bektaşi tarikatının ve tekkelerin düzenli çalışmasını sağladı. Bektaşilikteki mücerred dervişlik de Balım Sultan tarafından kuruldu.

Mücerred dervişler evlilik ve bunun gibi dünya isteklerinden uzak durup bütün varlıkları ile Hacı Bektaş Veli’ye bağlanır ve yaşamlannı tekkelerde sürdürürler. Simgeleri de, “menguş” adı verilen, kulaklarına taktıkları halka biçiminde bir küpedir. Tarikat işlerinden başka bir işle uğraşmayan bu dervişler belli günlerde düzenlenen ayin-i cem törenlerinde Balım Sultan’ı anar ve ona bağlılıklara» gösteren övgüler söylerler. Balım Sultan daha çok Rumeli’de açılan tekkelerce benimsenmiştir. Mecmualarda Balım Sultan’a ait olduğu söylenen şiirlere de rastlanır.


Leave A Reply