Bam Teline Dokunmak Ne demektir? Deyimin Anlamı, Hikayesi, Örnek Cümleler

0
Advertisement

Bam Teline Dokunmak ne demek? Bam Teline Dokunmak deyiminin hikayesi, anlamı, Bam Teline Dokunmak ile ilgili örnek cümleler.

Bam Teline Dokunmak Deyiminin Hikayesi

Bam Teline Dokunmak

“Bam Teline Dokunmak Anlamı”
en çok kızacağı şeyi yapmak veya sözü söylemek

Bam Teline Dokunmak Deyiminin Hikayesi

Bir insan, öfkelendiğinde çoğu zaman sesini yükseltir, bağırır veya saldırgan davranışlarda bulunur. Bunlara bakarak onun kızdığını anlamak mümkündür.

Telli müzik aletlerinde en kalın sesi çıkaran tele “bam teli” de denir. Bam teli kalın ve tok bir ses çıkarır. Bu durum insanın kızınca sesini yükseltip bağırmasını akla getirir.

Bir kimseyi, duyarlı olduğu bir konuda kızdırarak öfkelendirmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Advertisement

Bam Teline Dokunmak İle İlgili Cümleler

 • *** Karısı hakkında şikayet etmeye kalktın mı adamın bam teline dokunmuş olursun, nitekim karısına çok düşkündür.
 • *** Durup durup bam telime basıyorsun sonra da kızdım mı “kızdın” diyorsun.
 • *** İnsanların bam teline dokunmaktan vazgeçmezsen ilişkilerini düzeltemezsin.
 • *** Çok titiz bir insandır o yüzden etrafı kirletmek onun bam teline dokunmak olur.
 • *** Akşam yemeğinde annem babamın bam teline dokununca kavga çıktı ve yemeğin tadı kaçtı.
 • ***Firuzan bam teline basıyor, aksi sesler çıkarıyor.

Tel Nedir? Sözlük Anlamı

“Tel (1. anlamı)”
1. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
“Gelin teli. Telgraf teli.”
2. Bu nesneden yapılmış veya bu nesne biçiminde olan
“Tel kafes. Tel çivi.”
3. Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne
4. İnsan saçını oluşturan ipçik
“İki açık sarı tel terli alnımızın üstüne yapışmıştı.” – S. F. Abasıyanık
5. Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif

 • “tel çekmek”
  1. telle çevirmek, tel germek
  “Bahçeye tel çektik.”
  2. telgraf çekmek
 • “teller takmak ”
  sevincini aşırı davranışlarla gösterenler için kullanılan bir söz
 • “tel takınmak ”
  teller takmak
 • “teli kırmak ”
  bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilişkisini kesmek
 • “tel cambazı ”
  1. Tel üzerinde yürüyen, çeşitli akrobatik hareketler yapan cambaz
  2. Çok kaypak davranan kimse
 • “tel çivi ”
  Telden yapılan çivi
 • “tel dikiş ”
  Telle yapılan dikiş
 • “tel dokuma ”
  Telle örülmüş dokuma
 • “tel dolap”
  Yanları ve kapağı ince delikli telden yapılmış dolap
  “Tel dolaptan yemek aşırır, eve bir yedi gün uğramasam aldırmaz.” – N. Hikmet
 • “tel fırça ”
  Tel ile yapılmış sert fırça
 • “tel halat ”
  Telden yapılan kalın halat
 • “tel kadayıf ”
  1. Özel kalıplardan ince tel biçiminde dökülerek sıcak sac üzerinde kurutulan hamur
  2. Bu hamurdan yapılan tatlı
 • “tel kafes ”
  Tellerle örülmüş kafes
 • “telkâri ”
  1. Tel durumundaki gümüşü, altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş
  2. Gümüş veya altını ince teller durumuna getirip örerek yapılan (takı vb.)
  3. Gümüş veya altın tellerden yapılmış motiflerle süslü
  “Telkâri bir vazo.”
 • “tel kurdu ”
  Ekin ve sebze köklerini kemirerek büyük zararlara yol açması sebebiyle tarım için çok zararlı tarla böceği kurtçuklarına verilen ad
 • “tel küf ”
  Vücutta hemen bütün dokularda yerleşebilen asalak bir tür mantar (Sporotrichum schnecki)
 • “tel küflüce ”
  Tel küften ileri gelen ilkel mantar hastalığı
 • “tel örgü ”
  Dikenli tellerden yapılmış engel
  “Hepimizi topladılar ve isimleri okunanları tel örgüden dışarıya aldılar.” – R. H. Karay
 • “tel şehriye ”
  Açılan hamurun ince tel biçiminde kesilip kurutulmasıyla elde edilen ve genellikle çorbası yapılan bir yiyecek türü
 • “tel tel ”
  1. Tel biçiminde olan
  2. Ayrı ayrı teller durumunda
  “Birden o, saçını omuzlarına tel tel dağıtarak karşımda durdu.” – N. Hikmet
 • “tel zımba ”
  Kâğıtları birbirine tutturmaya yarayan teli basan araç
 • “dikenli tel ”
  Üzerinde yer yer diken gibi sivri çıkıntıları olan ve bir yeri korumak, geçişi güçleştirmek için kullanılan tel
  “Sıra sıra demir beton direkler arasında dikenli teller gerilmişti.” – S. F. Abasıyanık
 • “bam teli ”
  1. Bazı sazlarda kalın ses veren tel veya kiriş
  2. Sakalın, alt dudağın hemen altındaki bölümü
  “Günün birinde kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı ve bam telinden sakal bıraktı.” – B. Felek
 • “elektrik teli ”
  Elektrik akımını kolayca iletebilen ve özellikle bakırdan yapılan tel
 • “gelin teli ”
  Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
 • “kafes teli ”
  Tel çitlerde kullanılan veya bir makine aracılığıyla kafes yapımında gerekli olan ince, galvanizli tel
 • “telgraf teli ”
  Telgraf iletişimini sağlayan tel
 • “ses telleri ”
  Gırtlak duvarında her iki tarafta bulunan ve arasından geçen havanın titreşmesiyle sesin oluşmasını sağlayan organlar

  “telyazı ”
  Telgraf


Leave A Reply