Bambu Korusunun Yedi Bilgesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bambu Korusunun Yedi Bilgesi Hakkında Bilgi. Bambu Korusunun Yedi Bilgesi ismi takılan Çinli bilgin ve şairler hakkında bilgi.

Bambu Korusunun Yedi Bilgesi, Çince ZHULIN QI XIAN, İS 3. yüzyıl ortalarında devlet yaşamının ikiyüzlülüğünden ve güvensizliğinden uzaklaşmak için kırlara sığınan bir grup Çinli bilgin ve şair. Yedi Bilge’nin bu tutumu, Taocu eğilimli qingtan (arı söyleşi) akımına özgü bir davranıştı. Bu akım, kısa ömürlü Wei hanedanının (İS 220-265/266) yozlaşmış saray politikalarından kaçışı ve bireysel anlatım özgürlüğünü savunuyordu.

Yedi Bilge’nin en önde geleni, alışılmadık kişiliğiyle özgür düşünceli ye çok yetenekli bir şair olan Yuan Ji idi (İS 210-263). Lin Ling (İS 2257-280?), gruptaki bir başka şairdi. Gene Yedi Bilge arasındaki Xiang Xiu (İS 2307-280?), yeni Taocu çağdaşı Guo Xiang ile birlikte, eski Taocu filozoflardan Zhuangzi’nin (ö. y. İÖ 300) yapıtları üzerine ünlü bir yorumu kaleme aldı. Topluluğun öteki üç üyesi, müzikçi Yuan Xian ile Taocu Shan Tao ve Wang Rong’du.

Yetenekli bir yazar olan, aynı zamanda demircilikle de uğraşan Xi Kang (İS 223-262), bugünkü Shandong yönetim bölgesinin güneyinde bulunan Shanyang’daki kır evinde topluluğa ev sahipliği etti. Xi Kang’ ın, bağımsız düşünceye açık oluşu ve saray göreneklerini küçümsemesi idam edilmesiyle sonuçlandı. Sayılan binleri bulan yandaşlarınca protesto edilen bu idam, bilgeleri saray yaşamından uzaklaştıran güvensizliğin gerçek olduğunu gösteriyordu.

Toplum yaşamından bu zorunlu uzaklaşmanın yarattığı gerilimler, Yedi Bilge’nin ve zamanın başka münzevi şairlerinin yapıtlarında dile gelir. Saray yaşamının bilginlere uygun olmadığı temasında odaklaşan bu şiir ve denemelerdeki eleştiriler bazen zorunlu alegorilerle gizlenir. Bu yapıtlarda aynca kır yaşamının zevkleri ve zorluklan üzerinde durulur. Yedi Bilge’nin toplumdan uzaklaşması, zor dönemlerde yaşayan sonraki Çinli yazarlara örnek olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply