Başat İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Başat ile ilgili cümleler. Başat kelimesi içeren “Başat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Başat İle İlgili Cümleler

  1. *** Göçmen topluluklar, başat dili ve ideolojiyi benimsemiş, özerk toplumsal gruplar kuramadan Amerikan toplumunca özümlenmiştir.
  2. *** Çoğulcu bir toplumdaki başat güçlerin azınlıklara hoşgörülü davranmayı seçmesinin iki nedeni olabilir.
  3. *** Başat durumda olmasını kötüye kullanan bir çok şirket devlet tarafından cezalandırılmıştır.
  4. *** Toplumda başat olmuş bazı sülaleler insanların kazançları ile oynayabiliyor.
  5. *** BU ilişkide kadın daha başat gözüküyor.
  6. *** Ya başat çoğunluk için azınlığı eritmek zorunlu değildir ya da azınlığı eritme sürecinin önünde siyasal, ideolojik ya da ahlaki engeller vardır.
  7. *** Okuldaki öğrenci gruplarından başat pozisyonunda olan zorbalık yapabilir.


Leave A Reply