Bazların Metallerle Tepkimeleri

0
Advertisement

Bazlar metallerle nasıl tepkime verir? Bazların metallerle tepkime örnekleri, denklemleri ve kuralları hakkında bilgi.

kimyasal denklem

Bazların Metallerle Tepkimeleri

Bazlar amfoter metaller dışındaki hiçbir metal ile tepkimeye girmezler.

\displaystyle F{{e}_{\left( k \right)}}+NaO{{H}_{\left( suda \right)}}\to Tepkime olmaz

\displaystyle M{{g}_{\left( k \right)}}+N{{H}_{3}}_{\left( suda \right)}\to Tepkime olmaz

\displaystyle C{{u}_{\left( k \right)}}+Ca{{\left( OH \right)}_{2}}_{\left( suda \right)}\to Tepkime olmaz

Advertisement

Amfoter metaller, kuvvetli bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve \displaystyle {{H}_{2}} gazı oluştururlar. Amfoter metaller Al, Zn, Cr, Sn ve Pb dir.

Aşağıdaki tepkime denklemlerini inceleyiniz…

\displaystyle A{{l}_{\left( k \right)}}+3NaO{{H}_{\left( suda \right)}}\to N{{a}_{3}}Al{{O}_{3}}_{\left( suda \right)}+\frac{3}{2}{{H}_{2}}_{\left( g \right)}

\displaystyle Z{{n}_{\left( k \right)}}+2KO{{H}_{\left( suda \right)}}\to {{K}_{2}}Zn{{O}_{2}}_{\left( suda \right)}+{{H}_{2}}_{\left( g \right)}

\displaystyle C{{r}_{\left( k \right)}}+N{{H}_{3}}_{\left( suda \right)}\to Tepkime olmaz

***\displaystyle N{{H}_{3}} bazı zayıf olduğundan sulu çözeltisi, amfoter metal olan Al, Zn,Cr, Sn ve Pb metalleri ile tepkime vermez.

Advertisement

Amfoter metallerin oluşturduğu bazlar da amfoter özellik gösterir. Yani hem asit hem de bazlarla tepkime verirler.


Leave A Reply