Before Ne Demek – İngilizce Türkçe Anlamı

0

Before nedir? Before kelimesinin okunuşu, ingilizce ve türkçe karşılığı, ilgili ve türetilmiş kelimeler ve cümle içinde kullanımları.

Before Ne Demek – İngilizce Türkçe Anlamı

“Before Okunuşu”

“Before Türkçe Anlamı”

ZARF

Advertisement

önce
önceki
karşı
önde
önden

BAĞLAÇ

önce
-den önce
-mektense
zira
-mek yerine

EDAT

Advertisement

önce
önünde
huzurunda
karşısında
önüne
önde
evvel
ilerisinde

“İngilizce Açıklama (Description)”

1 prep. In front of; ahead of: She was before me in line.
2 adv. In front; ahead: The musicians followed while the band leader strode before.
3 prep. Earlier or sooner than: before daybreak.
4 adv. Earlier; sooner: Go at noon, not before.
5 adv. In the past; previously: Before, things were different.
6 conj. Previous to the time when: They got there before we did.
7 prep. In preference to: They will go hungry before eating here.
8 conj. Rather than; sooner than: I will take the case to the highest court before I accept this verdict.

“Before Cümle İçinde Kullanımı”

BEFORE CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

İLGİLİ KELİMELER

“before long” uzun zaman önce
“as before” eskisi gibi
“just before” hemen önce
“before now” eskiden
“day before” bir gün önce
“beforehand” önceden


Leave A Reply