Ben i Ahmer Devleti Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Tarihi Özeti

0
Advertisement

Gırnata Emirliği olarak da bilinen Ben-i Ahmer Devleti nerede ve ne zaman kurulmuştur? Ben-i Ahmer Devleti tarihi özeti, hakkında bilgi.

Beni Ahmer Devleti (Gırnata Emirliği) Haritası

İspanya’daki sonuncu İslam devletidir. 1232’den 1492’ya kadar 260 yıl sürmüştür.

İspanya’nın bugünkü Endülüs eyaletinin hemen tamamı üzerine kurulmuştu. XIV. yüzyıl sonlarında Septe’yi işgal edip Afrika’ya da uzanmıştır. Merkezi Gırnata (Granada) şehridir. O tarihlerde şehrin nüfusu 500.000 kadardı, Avrupa’da bu önemde başka bir şehir yoktu. Bütün İspanya Müslüman hanedanları gibi Nasrîlerin de mezhepleri Malikî idi.

Beni Ahmer Devleti Haritası

İspanya’daki Aragon ve Kastilya devletlerinin birleşerek İspanyol birliğini gerçekleştirmeleri, zaten son zamanlarında gittikçe güneye ve denize doğru itilen Gırnata Devleti için bir felâketti. Nasrîler 1462’de Cebelitarık, 1489’da da Guadix mevkilerini, amansız düşmanlarına bırakmak zorunda kalmışlardı. Durumun tehlikesini kavrayan devlet, Osmanlılar ve Memlûkler’den imdat istediyse de, her iki Türk devleti de İspanya’nın son Arap devletine esaslı bir yardım yapamadı.

Advertisement

II. Sultan Bayezit, Cem meselesinden dolayı Papa’yı fazla tahrik etmek istemiyordu. Bununla beraber Kemal Reis komutasındaki kudretli bir Türk donanmasını gönderip, İspanya kıyılarını yakıp yıktırdı. Fakat bu, 1492 yılının ilk günü Gırnata’nın düşmesini önleyemedî.

Pek parlak Endülüs medeniyetinin son sığınağı olan bu belde, İspanyollar tarafından hoyratça işgal edildi. Yüzbinlerce yazma kitap, Katolik taassubu ile meydanlarda yakıldı ki, bu zararı ilim âlemi hiçbir zaman telâfi edememiştir. O çağlarda Avrupa’da zengin sayılan kütüphanelerde ancak birkaç yüz yazma eser bulunuyordu. İspanya’daki milyonlarca Müslüman, pek işkenceli bir İspanyol hâkimiyetine düştüler, medeniyetçe kendilerinden pek geri olan bu milletin bir buçuk yüzyıl süren bir zulmünden sonra XVII. yüzyıl başlarında tamamen İspanya’dan yok edildiler. Pek çoğu Türkler tarafından Kuzey Afrika’ya taşındı.

Gırnata’nın İspanyollar’ın eline geçtiği yıl, Kristof Kolomb’un Amerika’ya ayak bastığı yıldır. Gırnata’daki dünyanın en ünlü mimarlık eserlerinden olan Elhamra Sarayı bu hanedanın ilk hükümdarı I. Muhammed tarafından yaptırılmıştır.

Tarihi Kısaca

Gırnata Emirliği’nin kurucusu Muhammed bin Ahmer’dir. Ülkenin merkezi Gırnata’dır. El Hamra Sarayı da Gırnata Emirliği zamanında yapılmıştır. İspanya’daki son müslüman devlettir. 250 yıldan uzun bir süre siyasi varlığını devam ettirmiştir. Aragon Kralı II. Ferdinand, Ekim 1469 tarihinde Kastilya Kraliçesi I. Isabel ile evlenerek bu iki krallığın güçlerini birleştirmiştir. II. Ferdinand, 1482 tarihinde Gırnata Emirliği’ne karşı bir mücadele başlatmıştır. Gırnata Emiri Ebu Abdullah Muhammed’den 1490 yılında Gırnata’nın teslimini istemiş fakat bu isteği geri çevrilmiştir. 1491 yılında karısı ile birlikte Gırnata yakınlarındaki Santa Fe’ye karargâh kurmuştur. Gırnata halkı Osmanlı Devleti’nden yardım istemiş, fakat Cem Sultan olayından dolayı Osmanlı Devleti yardımda bulunamamıştır. 2 Ocak 1492 tarihinde Gırnata düşmüş ve Gırnata Emirliği yıkılmıştır.

Aynı yıl Amerika’ya da Colombus ile çıkan İspanyollar, Endülüs’teki saldırılarında 1.000.000 Müslümanı katlettiler. Sayıları 300.000’i bulan Musevilere ise Katolik olmakla ölmek arasında tercihte bulunmaları için emirler çıkardılar. Osmanlı Devleti bunlara da kucak açtı. Hızır Reis ve Oruç Reis tarafından Osmanlı Devletine getirildi ve burada İzmir, Selanik ve İstanbul’a yerleştirildi. Beni Ahmer Devleti Orta Çağ’da kurulan devletlerin, kültür ve medeniyet anlamında ileri bir seviyede olması nedeniyle İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Devletin kurucusu Muhammed Nasır’dır

Advertisement


Leave A Reply