Benjamin Thompson (Kont Rumford) Hayatı

0
Advertisement

Benjamin Thompson Kimdir? Benjamin Thompson (Kont Rumford) Hayatı, biyografisi, çalışmaları hakkında bilgi

Isı nedir? Bu soru bugün için oldukça basittir. Cevap, ısının bir enerji şekli olduğu, bir kimyasal cisim olmadığı olacaktır. Halbuki yüzyıllar boyunca, bilginler ısının tabiatını anlamaya çalışıyorlardı ve ancak Kont Rumford gibi insanların çalışmalarıyla, gerçek cevaplar ortaya konabildi.

Daha sonra Kont Rumford olan Benjamin Thompson’un hayatı çok enteresandı. 1753’te, şimdi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Massachusetts’de doğan Thompson, ciddi bir tahsil görmedi. Amerika’nın istiklâl savaşında Britanya’ya geldi ve orada Müstemlekeler Bakanlığı müsteşar yardımcısı oldu. Isı ile ilgili deneylerine aşağı yukarı bu sıralarda başladı. 1779’da, Royal Society’ye seçildi. Üç yıl sonra da kral George III. kendisine nişan verdi.

Harp bittikten sonra Thompson, Almanya’da Bavyera’ya gitti ve Harp Bakanı olarak oradaki ordunun reorganizasyonuna yardım etti. Bavyera otoriteleri üzerinde öyle bir etki yaptı ki, kendisine Kont Rumford unvanı verildi. Daha sonra İngiltere’ye geri döndü ve orada Royal Institution’ın kurulmasına (1799) yardım etti. Bundan sonra gidip Fransa’da yaşadı ve ünlü kimyacı Antoine Lavoisier‘nin dul karısıyla evlendi. 1914’te Rumford, altmış bir yaşında Auteuil’de öldü.

Bu bilgin, ısı üzerindeki araştırmalarını 1798’de, Royal Society’ye verdiği bir tebliğde yayınladı. Kendisi, silah namluları oyulurken ortaya çıkan ısı miktarlarına şaşmıştı ve bu işlem üzerinde deneyler yaptı. Eğer ısı, o vakitki birçok bilginlerin inandıkları gibi, gerçekten bir cisim olsaydı, bir metal namlunun oyulması esnasında bu kadar çok ısının nasıl ortaya çıkacağının izahı zordu. Isının katı metal blok içinde istiflenmiş olduğu ve metal blok talaşlanarak parçalanınca ortaya çıktığı söylenebilirdi. Fakat Rumford gösterdi ki, ortaya çıkan ısı miktarı hasıl olan talaş miktarına bağlı değildi. Isı miktarı —fakat talaş miktarı değil— bir körlenmiş oyucu kullanıldığı zaman daha fazlaydı. Rumford, muhteşem bir deneyde, silahı döndürmek için atlar kullanarak, silahın namlusunu su içerisinde oydu. Seyircilerin şaşkınlıkları arasında, suyun kaynadığını ve metalin oyulmasına devam edildikçe suyun kaynamasının devam ettiğini gösterdi. Rumford’un vardığı esas hüküm şuydu ki, ısı maddesel bir cisim olamazdı, fakat oyma işlemi esnasında harcanan mekanik enerjinin bir sonucuydu. Lavoisier gibi çok ünlü bir bilgin tarafından bile desteklenmiş olan, ısının bir kimyasal element oluşu fikri, artık kabul edilemezdi.

Advertisement

Leave A Reply