Bergama Nerededir? Bergama İlçesi Özellikleri, Tarihi, Antik Şehri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bergama ilçesi nerededir, ilçenin konumu, özellikleri, Binlerce yıllık bir tarihe ve öneme haiz olan Bergama antik kenti hakkında bilgi.

bergama

Kaynak: pixabay.com

Bergama

Bergama; İzmir íli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 5 bucağı (Göçbeyli, Yukarıbey, Dereköy, İsmailli, Zeytindağ) ve 116 köyü vardır. İlin kuzeyinde; batıdan ilin Dikili, kuzeyden Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye ve İvrindi, doğudan Manisa’nın Soma ve ilin Kınık, güneyden Manisa’nın Merkez ve ilin Menemen ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları kuzeyden güneye doğru alçalır. Madra Dağı’nın (1.344 m) güney bölümü, kuzeydeki dağlık bölümü oluşturur. Dağın bir bölümü güneybatı doğrultusunda uzanarak Dikili Körfezi’ nin doğusuna ulaşır. İlçe topraklarının güney bölümünde yükselti azalarak ovalık görünüm alır. Madra Çayı, güneybatı doğrultusunda akar, Dikili İlçesi topraklarını geçer ve kısa bir süre Balıkesir-İzmir il sınırını çizerek, Dikili Körfezi kuzeyinde Ege Denizi’ne dökülür. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 16.3°C, yağış tutarı 683 mm’dir. Akdeniz çalı toplulukları (maki) geniş alanlar kaplar. Yamaçlarda kızılçam ve meşe ağaçları, yükseklerde karaçam ormanları vardır. İlçe merkezinin kuzeyindeki Kozak Yaylası adıyla anılan yöre, çok zengin fıstık çamı ormanlarıyla kaplıdır.

Ekonomi, tarım, hayvancılık, ormancılık ve turizm etkinliklerine dayanır. Buğday, arpa, pamuk tohumu, susam, ayçiçeği, bakla, nohut, pamuk, şekerpancarı ekilen başlıca tarımsal ürünlerdir. Koyun, keçi ve sığır beslenir. Orman işletmesi tarafından sağlanan üretim ve taşıma olanakları, kırsal kesime katkı sağlar. Kozak Yaylasındaki zengin fıstık çamı ormanlarından çam fıstığı üretimi yapılır. Yöre halkı, bu amaçla fıstık çamı ormanları kurmaktadır. Çam fıstığı elde etmek, işlemek ve pazarlanabilir duruma getirmek için tesisler kurulmuştur. En önemli gelir kaynaklarından biri de turizmdir. Kent merkezi yanındaki Pergamon antik kenti çok sayıda yerli yabancı turist çeker.

İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 45 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 93 km uzaklıktadır.

bergama

Kaynak: pixabay.com

Bergama Antik Kenti

Bergama’nın kuruluşu Ege medeniyetinin kuruluşu kadar eskidir. Büyük İskender’in ölümünden sonra Philaeterus’un burada kurduğu devlete 150 yıl başkent olmuştur (133-283). Sonradan bu devletin son hükümdarı II. Attalos tarafından Roma devletine bağlanmıştır.

Advertisement

Bergama’nın nüfusu II. yüzyılda 120.000’i bulmuştu. Friedrich Barbarossa’nın kumandasındaki üçüncü Haçlı Ordusu buradan geçti. Dördüncü Haçlı Ordusu da bir ara Bergama’yı işgal etti.

Türkler XIV. yüzyılın ilk yıllarında Bergama’ya hakim oldular. Şehir 1306 da Karesioğulları’nın eline geçti. Karesi Beyin oğullarından Bergama Emiri Yahşi Han’ın ölümünden sonra (1341) Bergama Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlılar devrinde Anadolu eyaletinin Hüdavendigâr (Bursa) livasına bağlı bir kaza idi. Daha sonra Aydın eyaletine bağlandı. Timur, Ankara Savaşı’ndan sonra (1402) Bergama’yı da yağma* etti. Bundan sonra Bergama yeniden gelişmeye başladı, Bakırçay Ovası’na doğru genişledi Bergama 1919’da Yunan işgaline uğradı, 1922 eylülünde geri alındı.

Bergama günümüzde İzmir iline bağlı bir ilçe olup her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir nokta haline gelmiştir.


Leave A Reply