Berlin Buhranı Nedir? Berlin Buhranının Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0
Advertisement

Berlin Buhranı Nedir? Berlin Buhranı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Berlin Buhranı hakkında bilgi, kısa özeti.

Sovyetlerin Batılıları Berlin’den çıkarmak için giriştikleri teşebbüs neticesinde ortaya çıkan buhrandır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın tümünde yapıldığı gibi Berlin şehri de dört işgal bölgesine ayrıldı. Batılıların Berlin’deki işgal bölgeleri ile Almanya’daki işgal bölgeleri arasındaki ulaşım, Sovyet işgal bölgesinden geçilerek yapılmakta idi. Batılıların, Sovyet işgal bölgesi içindeki Berlin’de bulunmaları Sovyetlerin kendi işgal bölgeleri içindeki hareket serbestisini kısıtlıyordu.

Amerika, İngiltere ve Fransa’nın kendi işgal bölgelerinde demokratik yönetimler uygulamaları ve bölgelerin ekonomik kalkınması için çaba sarf etmeleri sonucunda 1946’da Amerika ile İngiltere işgal bölgelerini birleştirerek Bizonia adını verdiler. Berlin Buhranı çıkınca Fransada kendi işgal bölgesini Bizonia ile birleştirdi ve böylece üç müttefikin işgal bölgeleri Trizonia adını aldı (1948).

Sovyet Rusya, Batılıları Batı Berlin’den atmaya karar verdi. Batı Almanya ile Batı Berlin arasındaki her türlü ulaşıma önce kısıtlamalar koydu ve Mart 1948’den itibaren bütün ulaşımı kesti. Ayrıca Berlin’in elektrik santraline el koyarak elektriğini de kesti. Bölgedeki halk temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadı.

Bu durum Sovyetlerle Müttefikler arasında büyük bir gerginlik doğurdu. Amerika gücünü ortaya koyarak kurduğu bir “hava köprüsü” ile her gün Batı Berlin’e günde 3-4 bin ton yiyecek ve yakacak taşımaya başladı. Aylarca Batı Berlin halkını havadan besledi. Amerika hava kuvvetlerinde üstün olduğu için Sovyetler karşı çıkmaya cesaret edemedi. Sovyet Rusya, Batılıları Berlin’den çıkaramayacağını anladı.

Advertisement

***Berlin Buhranı, Batılıların Almanya’nın bütünlüğünün tekrar kurulabileceği ümidinin yersizliğini ve Almanya’nın bölünmüşlüğünün bir gerçek olduğunu gösterdi.

Amerika, İngiltere ve Fransa, kendi işgal bölgelerini birleştirerek Batı Almanya’yı bütünleştirmek istediler. 1948’de Kurucu Meclis anayasa çalışmalarına başladı ve 23 Mayıs 1949’da Federal Alman Anayasası ilan edilerek Batı Almanya veya resmî adı ile Federal Alman Cumhuriyeti ortaya çıktı. Sovyet Rusyada 30 Kasım 1948’de Doğu Berlin’de komünistlere ayrı bir belediye meclisi kurdurarak bunu tanıdı. Bunun üzerine Batı Berlin’de de 5 Aralık 1948’de belediye seçimleri yapıldı ve ayrı bir belediye kuruldu. Almanya gibi Berlin de ikiye ayrıldı. Sovyet Rusyada kendi işgal bölgesinde 1949 Ekiminde Demokratik Alman Cumhuriyeti’ni kurdu.

***Almanya’nın iki devlete bölündüğü yıl NATO kuruldu.

Berlin Buhranı, savaş sırasında Batılılarla Sovyet Rusya arasındaki iş birliği ve ortaklığın tamamen bittiğini, dünyanın Doğu ve Batı Blokları olarak ikiye bölündüğünü gösterdi.

Bu bölünmenin simgesi olan Berlin Duvarı, Sovyet Hükümetinin bir başka çözüm önerişiydi. 1961 yılında Berlin şehrini ikiye bölen 46 km uzunluğundaki duvar örüldü.


Leave A Reply