Besim Ömer Akalın Kimdir? Tanınmış Doktorun Hayatı ve Çalışmaları

0
Advertisement

Besim Ömer Akalın hayatı, biyografisi. Tanınmış doktorlarımızdan olan Besim Ömer Akalın’ın çalışmaları, eserleri, hakkında bilgi.

Besim Ömer Akalın

Besim Ömer Akalın (1863-1940)

Dönemin önemli hekimlerinden biri de Besim Ömer Akalın’dır. O 1863’te İstanbul’da doğmuştur. Rüştiyedeki eğitimini tamamladıktan sonra, Askeri Tıp Okulu’na devam eden Besim Ömer mezun olduktan sonra Paris’e giderek, orada çocuk hekimliği konusunda ihtisas yaptı.

Besim Ömer Akalın Türkiye’deki ilk kadın doğum kliniğini açmıştır (1892). Haydarpaşa Tıp Fakültesi kurulunca (1909) o da jinekoloji ve obstetrik kliniğine müdür olmuştur.

Besim Ömer Akalın kendi alanında halkı aydınlatmayı kendisine görev edinmiştir. Kaleme aldığı makalelerin yanı sıra, Nevsal-i Afiyet adlı dört ciltlik eserinde doğum, hamilelik, bebeklerin beslenmesi, çocuk bakımı gibi konularda bilgi vermiştir, ayrıca bu konuda daha aydınlatıcı olmak üzere, resimli eserlerle ele alınan konuların anlaşılmasını desteklemiştir.

Besim Ömer Akalın

Advertisement

AKALIN, Dr. Besim Ömer (1861-1940)

Tanınmış doktorlarımızdandır. Türkiye’de çocuk bakımı ve kadın hastalıkları ilminin kurulmasında ve yayılmasında büyük hizmetleri olmuştur. İstanbul’da doğdu. Kosova askeri, rüştiyesinde okuduktan sonra 1883 te Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. İki yıl sonra Paris’e giderek dört yılda Doktor Besim ihtisasını tamamlayıp döndü. Askeri Tıbbiyeye öğretmen oldu.

Bundan sonra bütün hayatını ilme ve mesleğine veren Besim Ömer özel hayatında hiç evlenmediği gibi meslek hayatında da Tümgeneralliğe kadar yükseldi. Meclis-i Sıhhiye-i Umumiye ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye üyesi oldu, sonradan bu iki kurulun reisliğini yaptı. Daha sonraları, Sıhhiye Umum Müdürlüğü, Tıp Fakültesi başkanlığı, Cumhuriyetin ilanından sonra Darülfünun rektörlüğü gibi önemli vazifelerde bulundu. Kızılay‘a büyük hizmetleri dokundu. Elli yıla yaklaşan meslek hayatından emekliye ayrıldıktan sonra, Büyük Millet Meclisi’nin beşinci devresine İstanbul’dan milletvekili seçildi. Ankara’da bir lokantada yemek yerken kalp sektesinden birdenbire öldü.

Elliden fazla eseri vardır. Bunların çoğu çocuk ve aile sağlığına dair halk için yazılmış kitaplardır. Bunlardan başka, sağlıkla ilgili her alanda kitap yazdığı gibi ayrıca «Nevsal-î Afiyet» adıyla 1899 da Türkiyede ilk sağlık yıllığını, da o çıkarmış, bu eser dört yıl devam etmiştir.

Eserleri:

Sıhhatnüma-yı İzdivaç (Evlilik sağlığı), Sıhhatıaüma-yı Etfal (Çocuk sağlığı), Sıhhatnüma-yı Tenasül (Tenasül sağlığı), Çocuk Büyütmek, Seririyat-ı Viladiye (Doğum kliniği), Emraz-ı Nisa (Kadın hastalıkları), Hıfz-ı Sıhhat (Sağlık koruma), Tabib-i Etfal (Çocuk doktoru), Türk Çocuğu Yaşamalıdır; Türk çocuğunu nasıl Yaşatmalı.


Leave A Reply