Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

2

Besle kargayı oysun gözünü atasözü ile ne anlatılmaktadır? Besle kargayı oysun gözünü atasözünün anlamı ve örneklerle açıklaması

Besle kargayı oysun gözünü
Besle kargayı oysun gözünü

Atasözü : Besle kargayı, oysun gözünü.
Açıklaması : Bazen kendisine yardım ettiğimiz, iyilik yaptığımız kimselerin kötülüğüne uğrarız. Bu hayatın acı bir gerçeği olarak ortaya çıksa bile bizler hiçbir zaman insanlara iyilik yapmaktan uzak kalamayız. Sadece bir iyilik yaparken kime ve nasıl bir şekilde yaptığımıza dikkat etmemiz gerekmektedir.

NANKÖRLÜK

Nankör kimseler kendilerine yapılan iyiliği çabuk unutur, görmezden gelirler. Hiçbir karşılık beklemeden sırf iyilik olsun diye yetiştirdiğiniz öyle nankör kimseler vardır ki, size en büyük kötülüğü yapmaktan çekinmezler. Bu da iyilik yapan kişiyi çok üzer, derinden yaralar.

İyi insanın özelliklerinden biri de iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir. Yapılan iyiliğe iyilikle karşılık vermeyenler, nankör ve sütü bozuk olarak adlandırılır. Özellikle bakılıp yetiştirilen kişilerde bu duruma rastlanır. Onlardan bir bölümü, kendilerine harcanan bütün emekleri, bir çıkarlarına dokunulduğunda hemen unutur, unutmakla yetinmez kendileri için emek harcayanlara düşman bile kesilirler. Gerçek insan yapılan iyiliği asla unutmayan insandır.

Atasözünün Açıklaması;

Yardımda bulunduğumuz yada iyilik yaptığımız insanlardan genellikle kötülük beklemeyiz. Karşılığında iyilik yapmasalar dahi kötülük yapacaklarını da düşünmeyiz. Ancak bu her zaman böyle olmaz. İşte nankörlük kavramı da buradan çıkmıştır. Yapılan iyilikler karşılığında iyilik yapan insana kötülükle yaklaşan zarar veren, yapılan iyiliği inkar eden insanlar nankör denir ve sayıları da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu atasözü de bu insanları tarif etmek için güzel bir örnektir. Nankörlükle ilgili diğer atasözleri için tıklayın.

Besle kargayı oysun gözünü atasözünü atasözünde karga nankörlük yapan kişiyi simgeler. Kendisini besleyen kişinin gözünü oymaktadır. Karganın gösterdiği nankörlük örneği insanlara atasözü söyleyerek anlatılır ki kargaların nankör oldukları konusunda da ciddi şüphelerim var. Ne yazık ki insanların nankörlükleri konusunda şüphem yok. Her insan için geçerli olmasa da nankör insan çoktur ve iyiliklerin sonucunda zarar görmek alışılmadık bir durum değildir. Bu sebepten atalarımız da uygun bir söz geliştirmişler. Nankör insanlardan uzak kalmanız ve asla nankörlük etmemeniz dileğiyle.


2 yorum

Leave A Reply