Bilgisayar Nedir? Ne İşe Yarar? Bilgisayarın Birimleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Bilgisayar nedir? Bilgisayarın genel olarak bölümleri, işlevi, ne işe yarar, özellikleri basitçe anlatımı.

Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar Nedir?

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bilgisayar, kimilerine göre yakın gelecekte dünyayı ellerine geçirecek olan gelişmiş makinalardır. Gerçekte ise bir bilgisayar tümüyle insanlara bağımlı olan ve kendisine ne yapacağı söylenmedikçe sıradan bir elektronik devreden başka bir şey olmayan araçlardır. Yanlış olarak kullanılmakta olan “elektronik beyin” terimindeki gibi bir beynin işlevlerini görebilmesi imkansızdır.Dolayısı ile yapabilecekleri tümüyle insan zekasının yaratıcılığı ve düzeyi ile sınırlıdır. Bugün için kullanabildiği yerler ise her türlü bilginin saklanması, sıralanması, taranması ve aralarındaki ilişkinin bulunması, zaman alıcı işlemlerin çabuk ve güvenilir bir şekilde yapılması olarak sayılabilir.

Bilgisayarın Tarihçesi

Bilgisayarın Birimleri

Bilgisayar, merkezi işlem birimi, girdi birimi, çıktı birimi ve bellek olmak üzere dört ana birimden oluşmaktadır.

Merkezi işlem birimi, bilgisayarın kontrol mekanizmasıdır. Bu birim bilgisayarın beyni işlevini görür.

Girdi birimleri, insanların bilgisayarla olan iletişimini sağlar. Bilgilerin bilgisayara verilmesi için kullanılan yollardır. Bunlar klavye, disk, sürücüsü, hard disk, ışık kalemi, mouse (fare) gibi birimlerdir.

Advertisement

Çıktı birimleri, gerekli mesajları ve sonuçları bildirir. Bunlar, bilgisayar ekranı ve yazıcılardır.

Bellek, bilgisayarın merkezi işlem birimine bağlı olarak iki tür belleği vardır. Bunlardan RAM bilgisayarının çalışması için gerekli bilgileri saklar. Bu bilgiler değiştirilemez ve bilgisayar kapatıldığında silinmez. RAM ise kullanıcının kullanabildiği bellek kısmıdır. Bilgisayar kapatıldığında bilgiler silinir, bu nedenle hard disk gibi sabit bellek ortamlarına kaydedilmesi gerekir.


Leave A Reply