Bilinen En Eski Yazılı Destan Nedir? Özellikleri ve Konusu Nedir?

0
Advertisement

Bilinen en eski yazılı destan hangisidir? Gılgamış Destanı’nın özellikleri ve konusu nedir? Hangi döneme aittir, en eski yazılı destan hakkında bilgi.

Bilinen en eski yazılı destan, Sümerler tarafından yazılmış olan “Gılgamış Destanı”dır. Yaklaşık MÖ 2100-2000 yılları arasında yazıldığı düşünülen bu destan, Sümerlerin yaşadığı Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkmıştır.

Gılgamış Destanı, Sümer kralı Gılgamış’in maceralarını anlatır ve hem destan hem de epik şiir olarak kabul edilir. Bu destan, dünya edebiyatı tarihindeki en önemli eserlerden biri olarak kabul edilir ve hala günümüzde okunmaktadır. Ayrıca, bu destanın birçok farklı kültürde etkisi olmuş ve diğer destan ve mitolojilere de ilham kaynağı olmuştur.

Gılgamış Destanı’nın Özellikleri

Gılgamış Destanı, Sümerler tarafından yazılmış ve günümüzde bilinen en eski destanlardan biridir. Bu destan, Mezopotamya bölgesinde, yaklaşık MÖ 2100-2000 yılları arasında yazılmıştır.

Gılgamış Destanı, Sümer kralı Gılgamış’ın maceralarını anlatır. Gılgamış, yarı tanrı ve yarı insan bir kraldır ve arkadaşı Enkidu ile birlikte birçok macera yaşar. Destan, Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayışını, Enkidu’nun ölümünü ve Gılgamış’ın bu kaybıyla başa çıkma sürecini anlatır.

Advertisement

Destan, ayrıca insanlığın ve uygarlığın doğuşunu ve tanrılarla insanlar arasındaki ilişkileri de ele almaktadır. Gilgamesh, tanrılarla da sık sık karşılaşır ve bu karşılaşmalar onun karakterini ve öğrenimini etkiler.

Gılgamış Destanı, epik şiir olarak kabul edilir ve ayrıca dünya edebiyatı tarihindeki en önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Bu destanın birçok farklı kültürde etkisi olmuş ve diğer destan ve mitolojilere de ilham kaynağı olmuştur.

Konusu

Gılgamış Destanı, Sümer kralı Gılgamış’ın yaşadığı maceraları ve ölümsüzlük arayışını anlatan bir epik şiirdir. Destan, yaklaşık MÖ 2100-2000 yılları arasında Mezopotamya bölgesinde yazılmıştır.

Gılgamış, yarı tanrı ve yarı insan bir kraldır ve arkadaşı Enkidu ile birlikte birçok macera yaşar. Ancak Enkidu, tanrıların öfkesini çektiği için ölür ve Gılgamış bu kaybıyla başa çıkmaya çalışır. Gılgamış, ölümsüzlük arayışına girer ve bu süreçte birçok engelle karşılaşır.

Destan ayrıca, insanlığın ve uygarlığın doğuşunu ve tanrılarla insanlar arasındaki ilişkileri de ele almaktadır. Gılgamış, tanrılarla da sık sık karşılaşır ve bu karşılaşmalar onun karakterini ve öğrenimini etkiler. Destanda ayrıca, başka kültürlerin efsanelerinde de görülen bir tür su tufanı hikayesi anlatılır. Bu hikayede, tanrılar insanlığı yok etmeyi planlarlar ve sadece bir kişi ve onun ailesinin hayatta kalmasına izin verirler.

Gılgamış Destanı, epik şiir olarak kabul edilir ve dünya edebiyatı tarihindeki en önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Destanın dili, Sümerlerin yazı sistemleri olan çivi yazısı ve klişe yazısı ile yazılmıştır. Bu destanın birçok farklı kültürde etkisi olmuş ve diğer destan ve mitolojilere de ilham kaynağı olmuştur.

Advertisement


Leave A Reply