Bingöl Tarihçesi ve Bingöl İlinin Tarihi Yerleri Nelerdir?

0
Advertisement

Bingöl ilinin tarihi, tarihçesi. Bingöl ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

Bingöl Dağı

Bingöl Dağı

Bingöl Tarihi; M.Ö 14. yüzyıl ortalarında Asur egemenliğinde yaşayan kent, sonra Urartu Krallığı’na bağlandı. Kısa süreli Kimmer istilasını, Asur ve Med işgalleri izledi. İÖ 546’da Pers egemenliğine geçti. Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratınca, Bingöl yöresi İskender İmparatorluğu’na bağlandı (İÖ 333). İskender’in ölümünden sonra, Bingöl, Hellenistik krallıklardan Seleukosların yönetimine girdi. Daha sonra, Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü İran’da kurulan Part Devleti’nin topraklarına katıldı. Roma İmparatorluğu ile Partlar arasındaki savaşlarda el değiştiren Bingöl yöresinin bu durumu, Sasanilerle Bizans arasındaki savaşlarda da sürdü. Halife Ömer döneminde İslâm akınları Doğu Anadolu’ya kadar sokulduysa da, yörenin fethedildiğine ilişkin kesin bir bilgi yoktur. İran’da Sasani İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Bingöl çevresi daha çok Bizans egemenliğinde kaldı. 8. yüzyılda, Hazar-Arap savaşlarında kısa bir süre Hazarlar’ın istilasına uğradı.

1071 Malazgirt Zaferi’ni izleyen yıllarda fethedilen Bingöl toprakları Mengücekoğullarına bağlandı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat 1228’de bölgeyi ele geçirdi. 1243’te Kösedağ Savaşı’nda Selçukluların Moğollara yenilmesi, Anadolu’da Moğol egemenliği dönemini başlattı. 14. yüzyıl sonlarında Karakoyunlular ve daha sonra Timur’un eline geçen kent, 15. yüzyıl ortalarında Akkoyunluların egemenliğine girdi. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi sırasında, Bingöl topraklarını Osmanlı İmparatorluğu’na kattı. Cumhuriyet döneminde önceleri Çapakçur adını taşıyan bugünkü Bingöl, 1920’de Muş’a, 1926’da Elazığ’a bağlı bir ilçe merkeziydi. Çapakçur 1936’da il merkezi oldu. 1945’te ilin adı Bingöl olarak değiştirildi. 22 Mayıs 1971’de 4.7 şiddetinde bir deprem sonucu 5.323 bina yıkıldı, 755 kişi öldü, 1.050 kişi yaralandı. Daha sonra kent yenilendi. Bu nedenle günümüze ulaşmış tarihsel eser yoktur.


Leave A Reply