Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu

5
Advertisement

Birinci Dünya Savaşı öncesinde diğer devletlerin (Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya Macaristan, Rusya vb.) durumları nasıldı, savaşa hazırlayan durumlar.

1-dunya-savasi-harita

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu

Almanya

1871’de milli birliğini kuran Almanya sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştı. Bu sırada sanayisi için gerekli olan maden kömürü bakımından zengin kaynaklara sahip Alsas Loren bölgesini işgal etmişti. Bu durum Fransa ile Almanya’nın arasını açmıştı.

Almanya’nın dünya çapında sömürgeleşme faaliyetleri İngiltere’nin çıkarlarına aykırıydı.Almanya Osmanlı Devleti ile askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda yakınlaşma içerisine girmişti. Bu durum İngiltere’nin ve Fransa’nın Osmanlı topraklarındaki ekonomik çıkarlarını zedelemekteydi.

Advertisement

Almanya rakibi konumundaki İngiltere ve Fransa’ya karşı daha da güçlü olabilmek için Avusturya Macaristan imparatorluğu ve İtalya ile “İttifak Devletleri” ni kurdu.

İtalya

1870’te Piyemonte Krallığı öncülüğünde milli birliğini kuran İtalya sömürgeleşme çalışmalarına başladı. Fakat askeri açıdan çok güçlü olamaması nedeniyle diğer devletlerin desteğine ihtiyaç duydu. Bu sırada Almanya İtalya’nan jeopolitik konumu nedeniyle İtalya’ya her alanda destek vererek ittifak Devletleri Bloğu’na katılmasını sağladı. Buna rağmen İtalya kendi çıkarına uygun gördüğü durumlarda Almanya’yı zor durumda bıraktı, İngiltere ve Fransa İtalya’nın bu durumunu bildikleri için zaman zaman İtalya’ya çeşitli ayrıcalıklar tanıyarak kendi yanlarına çekmeyi başardılar. Bunun sonucunda Birinci Dünya Savaşı başladığında ittifak Devletleri arasında yer alan İtalya önce tarafsızlığını ilan etti, İngiltere ve Fransa’dan çeşitli ayrıcalıklar kazanınca itilaf Devletleri yanında savaşa katıldı.

Avusturya – Macaristan İmparatorluğu

Balkanlarda en geniş sınırlara sahip olan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu çok uluslu bir toplum yapısına sahipti. Buna rağmen sınırlarını daha da genişletmek istemekteydi. Bu durum özellikle slav kökenli Sırbistan’ı tedirgin etmekteydi. Bu nedenle Sırbistan’ın koruyucusu konumundaki Rusya ile Avusturya’nın çıkarları çatışmaktaydı.

Avusturya’nın yönetiminde Germen (Alman) kökenli bir aile vardı. Bu nedenle Almanya Avusturya – Macaristan’ın Balkanlarda güçlenmesini destekleyerek Balkanlarda bir Germen hakimiyeti kurulmasını istemekteydi.

Advertisement

Adriyatik Denizi’nin Kuzeydoğusundaki Dalmaçya kıyıları Avusturya – Macaristan yönetimindeydi. Fakat İtalya bu topraklarda italyanların yaşadığını iddia ederek Dalmaçya kıyılarının italya’ya verilmesini istemekteydi. Bu sorun italya’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya’ya karşı savaşa girmesinde etkili olmuştur.

İngiltere

Savaş öncesinde dünyanın en güçlü devleti olan İngiltere bu özelliğinin devam etmesi için Almanya’ya karşı her türlü birlikteliği desteklemekteydi. Bu amaçla Fransa ve Rusya ile bir araya gelerek İtilaf (Anlaşma) Devletleri’ni kurdu.

Fransa

Giderek güçlenen Almanya’ya komşu olan Fransa bu durumdan tedirgindi. Seden Savaşı’nda Almanya’nın işgal ettiği Alsas Loren bölgesini geri almak için fırsat kollamaktaydı.

Rusya

Çarlıkla yönetilmekte olan Rusya’da demokratik yönetime geçmeyi amaçlayan gruplar giderek güçlenmekteydi. Savaş öncesinde Rusya’da askeri, siyasi ve ekonomik çalkantılar yaşanmaktaydı. Buna rağmen Rusya Boğazlar üzerinden sıcak denizlere inme politikasını devam ettirmek istemekteydi.

Bulgaristan

II. Balkan Savaşı’nda kaybetmiş olduğu toprakları geri almak için fırsat kollamaktaydı.


5 yorum

  1. Merhabalar İngiltere kısmında bir yanlışlık var galiba

    ” Bu amaçla Fransa ve Almanya ile bir araya gelerek itilaf (Anlaşma) Devletleri’ni kurdu. ”

    Cümlesinde Almanya yerine Rusya yazılması gerekti ama yanlış yazılmış
    yardımcı olabildiysem ne mutlu bana ; iyi günler

Leave A Reply