Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları (Maddeler Halinde)

12
Advertisement

Birinci Dünya Savaşı’nın maddeler halinde kısaca sonuçları nelerdir? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti hakkında bilgi.

1-dunya-savasindan-sonra-harita

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

✓ Birinci Dünya Savaşı, kalıcı bir barış ortamı getirmemiştir. Bunun yanında, yeni sorunların ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

✓ imzalanan antlaşmalarda çok ağır şartlar olması, antlaşmaların bir süre sonra uygulanamaz hale gelmesine ve tepkilerin artmasına neden oldu.

✓ Bu durum, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına ortamda oluşturdu.

Birinci Dünya Savaşı‘nın sonunda; İngiltere, dünya ekonomisinde rakipsiz duruma geldi.

Advertisement

✓ Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan gibi çok uluslu imparatorluklar yıkılarak, Avrupa haritası yeniden çizildi.

✓ Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Letonya, Ukrayna gibi yeni milli devletler kuruldu.

✓ Sağlanan barışı korumak için Milletler Cemiyeti oluşturuldu. Fakat bu cemiyet zamanla güçlü devletlerin çıkarlarını koruyan bir hale geldi.

✓ Savaşta yenilmiş olan ülkelerde yeni rejimler ortaya çıktı. (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm gibi).

✓ Birinci Dünya Savaşı sonrasında sömürgecilik anlayışı yerine mandacılık (himayecilik) ortaya çıktı.

✓ Savaşlarda çok fazla sivilin ölmesi, Sivil Savunma Teşkilatlarının kurulmasına neden oldu.

Advertisement

1. dünya savaşı

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Osmanlı Devleti (1918-1922)

✓ Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanan itilaf Devletleri ülke topraklarını işgale başlayınca Türk Kurtuluş Savaşı başladı.

✓ Vatanın kurtuluşu için milliyetçilik düşüncesini temel alan direniş cemiyetleri kuruldu.

✓ Mustafa Kemal, ulusal direnişin lideri oldu.

✓ 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması sonucunda 6 asırlık Osmanlı Devleti resmen tarihe karıştı.

✓ 14 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk Devleti’nin uluslararası alanda resman tanınması sağlandı.

✓ 29 Ekim 1923’te ise Cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim biçimi belirlendi.


12 yorum

Leave A Reply