Birinci Kosova Meydan Savaşı ve Sonuçları

0
Advertisement

1. Kosova Meydan Muharebesi ne zaman ve kimler arasında olmuştur? 1. Kosova Meydan Savaşının önemi ve sonuçları.

Birinci Kosova Meydan Savaşı (20 Haziran 1389)

I. Murat’ın Anadolu’da bulunmasından faydalanan bir Sırp-Boşnak ordusu, Ploşnik’te Türk ordusunu bozmuştu. Bundan cesaretlenen Avrupalılar, Bir Haçlı seferi daha düzenlemeye karar verdiler. Türkleri Avrupa’dan söküp atmayı ümit ediyorlardı. Daha kendisinin yakın zamanda Sultan Murat’a affettirmiş olan Karamanooğlu da bu ittifaka katıldı. Böylece başta büyük devletler olmak üzere Macaristan ile Lehistan, Karamanlılar, Bosna Krallığı, küçük devlet olarak da Osmanlı’ya tabi bulunan Sırbistan ve Kuzey Bulgaristan Krallıkları ile Eflak ve Boğdan prenslikleri, tehlikeli bir koalisyon meydana getirdiler. Hırvatistan ve Hersek dukalıkları gibi daha az önemli devletler de bu koalisyona katıldı.

Veziri azam Çandarlızade Ali Paşa, 30 bin kişiyle Bulgarların üzerine yürüdü. Hızla Bulgarların üzerine yürüdü ve Tuna’ya kadar bütün toprakları Osmanlıya kattı. Padişahın bütün hazırlıklarını haber alan Venedik ise, seferin Mora’ya karşı olması ihtimalini düşünerek acele savaş hazırlığına başladı.

Sultan Murat, yanına oğulları Kütahya Sancakbeyi Veliaht Şehzade Beyazıt ile Karası (Balıkesir) Sancakbeyi Şehzade Yakup’u aldı; Rumeli’ne geçti. Bu sıralarda Tesalya ve Güney Dobruca fethedilmiş, Türk akıncıları Tuna’yı aşmış, Eflak’ı tehdit ediyorlardı. Sırbistan ile Arnavutluk arasındaki bölgede Haçlılar ile Türklerin karşılaşacakları anlaşıldı.

Gerçekten Kosova sahrasında iki büyük ordu birbirini buldu. Haçlıların sayı üstünlüğünden ve zaferlerinden emin olarak taarruza başlamaları karşısında, Türk birlikleri geri çekildi. Bir anda Şehzade Beyazıt, cüretkar bir karşı taarruzla düşmanı Türk saflarından geri attı. Bundan faydalanan Sultan Murat, düşmanı çevirdi. 8 saat sonra Kosova sahrası muzaffer Türk alaylarının hakimiyetinde bulunuyordu. Türk kılıçlarından arda kalan küçük düşman birlikleri, başlarında Şehzade Yakup’un bulunduğu akıncılar tarafından takip ve imha edildi. Sırbistan Kralı Lazar da, ölüler arasındaydı.

Sultan Murat, zaferden sonra savaş sahrasını gezerken, hileyle yanına sokulan Miloş adındaki bir Sırp asilzadesi tarafından hançerle kalbinden vurulup şehit edildi. Rumelideki fetihleri bütün İslam dünyasında sevinçler uyandıran, Mısır camilerinde bile başarısı için dualar edilen Gazi Sultan Murat Han, babasından 102 bin kilometre kare aldığı toprakları, 27 yıl içinde 460 bin kilometre kareye çıkarmıştı. Kosova Zaferi 5 yüzyıl için Balkanları Türk hakimiyetine soktu.

Advertisement

İkinci Kosova Meydan Savaşı İçin TIKLAYINIZ


Leave A Reply