Bitkilerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

0

Bitkiler nasıl oluşur? Bitkilerin oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir, hakkında bilgi.

avrupa-bitki-ortusuBitkilerin Oluşumu

Advertisement

Yeryüzündeki canlı hayatın büyük bir bölümünü oluşturan, fotosentezle üretim yaparak çeşitli tüketicilerin beslenmesini doğrudan sağlayan, enerji ve madde dolaşımında önemli rol oynayan ve dolayısıyla canlı hayatın vazgeçilmez öğesini meydana getiren canlılar bitkilerdir. Bu bakımdan bitki olmaksızın diğer canlı hayatını düşünmek ya da böyle bir ortam bulmak olanaksızdır.

Yeryüzünde diğer canlılarda olduğu gibi, bitki örtüsünün de yetişme koşullarını belirleyen faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri veya bir kaçı bitkinin yetişmesinde egemen olmaktadır. Çeşitli bitki türleri ve bunların bir araya gelmesinden oluşan toplulukların yetişme ortam koşulları da farklı olmaktadır. Bu bakımdan her bitki türü veya topluluğunun yetişmesinde farklı ortam koşulları egemen olmaktadır.

Buna göre bitkinin yetişmesini;

**İklim (sıcaklık, yağış vb.),

Advertisement

**Topoğrafya (yükselti, bakı, eğim),

**Ana materyal,

**Toprak belirler.

Bitki örtüsünün yetişme ortam koşullarını ve dağılışını belirtmek bakımından, bitki örtüsünün yetişme koşullarını etkileyen öğeler hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

***Bitki Örtüsü İle İklim Arasındaki İlişki
***Bitki Örtüsünün Yüksekliğe Göre Değişimi

Bitki Örtüsü – Toprak İlişkileri

Advertisement

Bitkilere durak vazifesi ve besin kaynağı olarak görev yapan toprak, fiziksel, kimyasal özellikleri ile bitki örtüsünün yayılışında yer yer önemli etkisi görülmekte ve bazı bitkiler özel toprak koşullarına uyum göstermekte ya da toprak koşulları bunların yayılışını belirlemektedir.

Biyotik Faktörler

Bitkilerin kendi aralarında sürdürdükleri rekabet ile insan ve hayvanların bitkiler üzerinde yaptığı etki, biyotik faktörlerin kapsamına girmektedir. Bu faktörler bitkilerin yayılışında yerine göre önemli değişmelere neden olmaktadır.


Leave A Reply