Kanguru Hakkında Bilgi, Kanguruların Özellikleri ve Yaşamı

0
Advertisement

Avustralya kıtasına özgü bir hayvan olan ve diğer kıtalarda sadece hayvanat bahçelerinde görebileceğiniz kangurular ile ilgili genel bilgiler.

kanguru

Kanguru Hakkında Bilgi

Avustralya’da yaşayan, koyundan iri, ön ayakları kısa, art ayakları ile kuyruğu uzun, kuvvetli bir hayvandır. Birçok çeşitleri vardır. En küçükleri bir tavşan boyundadır. Bazı çeşitlerinin boyu, arka ayaklarının üzerinde doğrulunca, 2 metreye yaklaşır. Geniş ve uzun kulakları dolayısı ile başı eşeğe benzer. Ön ayakları çok kısa olduğundan kanguru bunları yürümede kullanamaz, çok kuvvetli olan arka ayaklarının üzerinde zıplayarak koşar. Dururken de kuyruğuna dayanarak arka ayaklarının üzerinde doğrulur. Kangurular kalabalık sürüler halinde yaşarlar.

Kangurunun başlıca özelliği, dişilerinin karınlarındaki ceptir. Kanguru, yavrusunu bu cebin içinde bulunan memeleriyle emzirir. Doğduğu zaman parmak boyunda olan yavrular kısa zamanda gelişip büyürler. Bir tehlike sezince hemen anasının karnındaki torbaya giren yavru, başını dışarı uzatarak rahatça otlayabilir. Tamamen ot yiyerek beslenen kangurular düşmanlarından kaçarak kurtulurlar.

Son zamanlarda çok avlandıkları için sayıları azalmıştır. Avustralya’da kangurunun derisinden, etinden faydalanılır. Bununla beraber, eti pek lezzetli olmadığından makbul sayılmaz. Kürkü, külrengidir. Tarih öncesi çağlarda da yaşamış çeşitleri bulunan kangurular hayvanlar aleminde keseli memelilerdendir.

Advertisement

Leave A Reply