Bitkilerin Organları nelerdir? Bitki Organlarının İsimleri ve Kısa Açıklamaları

2
Advertisement

Bitkilerin başlıca organları nelerdir? Bitkilerin organları hakkında bilgi ve tanımlar. Bitkiler, bitkilerin canlılığı ve bitkilerin başlıca organları ile ilgili bilgiler

bitki kökleri

Kaynak : pixabay.com

Bir bitkiyi dikkatle incelediğimiz zaman birbirinden farklı şekil ve görevleri olan bazı kısımları bulunduğunu görürüz. Bunlar üçe ayrılır: Kök, gövde, yaprak.

Kök: Genel olarak, toprağın içinde ağacı tespit etmeye sabit tutmaya, besin maddelerini almaya yarayan kısımdır. Bitkilerin cinsine ve şekline göre birçok değişiklikler gösterir.

Gövde: Bitkinin yaprak, dal ve çiçeklerini taşıyan kısımdır. Toprağın içinde çimlenen bir tohumdan aşağıya doğru inen çıkıntı nasıl kökü meydana getiriyorsa, yukarı doğru uzayıp topraktan çıkan kısım da gövdeyi meydana getirir. Kökün topraktan emdiği besin maddelerini içindeki kanalcıklar yardımı ile bitkinin her köşesine yayar. Gelişmiş bir gövde genel olarak silindir şeklindedir. Gövdenin de tıpkı kök gibi bitkilerin cinsine ve şekline göre birçok tipleri vardır.

Köknar Ağacı

Köknar Ağacı

Yaprak: Bitkinin soluma, terleme ve besinleri hazırlama işlerini görür. İçindeki klorofil sayesinde güneş ışığı enerjisiyle karbon dioksit ve suyu birleştirerek besinler hazırlar. Bazı bitkilerin yaprakları çamlarda olduğu gibi, iğnecikler şeklinde, bazılarında da yassı tabakalar halindedir. Bunların da türlü çeşitleri vardır.

yaprak hücresi

Advertisement

Eğreltiotu, atkuyruğu, kibrit otları, yosunlar, mantarlar, likenler, bakteriler gibi bitki çeşitlerinde yukarıdaki özelliklerin biri veya birkaçı birden bulunmayabilir. Bundan dolayı yukarıdaki özellikleri bütün bitki çeşitleri için söylemek doğru olmaz.


Kaynak – 2

Bitkiler yeryüzündeki canlı varlıklardandır. Bittikleri yerde kökleriyle tutunarak gelişip çoğalan, ömürlerini tamamladıktan sonra da kuruyarak ölen canlılara, genel olarak, bitki denir. Yosun, ot, ağaç hep birer bitkidir. Bitkiler hayvanlar gibi yer değiştirmezler; yalnız, gene de hareket etmez değillerdir. Kökleri toprağın içine uzanır, derine gider; çiçekleri, yaprakları açılır, kapanır.

Bitkilerin hücrelerinde klorofil adı verilen yeşil bir renk maddesi vardır; hücre zarları selüloz’dan yapılmıştır.

BİTKİLERİN BAŞLICA ORGANLARI

Herhangi bir bitkiyi inceleyelim. Birbirinden gerek biçim, gerek görev bakımından farklı üç bölümden meydana geldiğini görürüz. Bunlar, kök, gövde, yaprak’tır.

  • KÖK. Bitkinin toprağa tutunmasını, besin almasını sağlar.
  • GÖVDE. Bitkinin yapraklarını, dallarım, çiçeklerini taşıyan bölümüdür. Kökün topraktan emdiği besin maddeleri, gövdedeki kanallar yoluyla, bitkinin her yanına dağılır.
  • YAPRAK. Bitkinin solunması, terlemesi, besinlerini hazırlaması hep yaprakların görevidir. İçindeki klorofil sayesinde, güneş ışığı enerjisiyle karbondioksiti, suyu birleştirerek, bitkiye gerekli besini hazırlar.


2 yorum

Leave A Reply