Biyokütle Enerjisi Nedir? Nasıl Elde Edilir? Avantaj ve Dezavantajları

0

Biyokütle Enerjisi nedir, nasıl elde edilir ve nerelerde kullanılır? Biyokütle Enerjisinin tarihçesi ve dezavantajları hakkında kısa bilgi.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle, bitkiler ve hayvanlardan elde edilen, enerjiye dönüştürebileceğimiz tüm malzemelere verilen isimdir. Biyokütle içinde güneş enerjisi depolar. Bitkiler, fotosentez adı verilen bir süreçle güneşten enerji alırlar. Hayvanlar, bitki yiyerek enerjilerini güneşten dolaylı olarak alırlar.

Yenilenebilir Enerji

Biyokütle enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilir, çünkü her zaman daha fazla bitki ve ağaç yetiştirebiliriz. Bununla birlikte bitki yetiştirmek için çok fazla toprak ve su gerektiği için sonsuz bir kaynak değildir.

Biyokütle Enerjisinin Türleri

Biyokütle Enerjisi pek çok şekil ve formda olabilir. Bazı ülkelerde biyokütle enerjisinin çoğunluğu odundan elde edilir. Diğer popüler biyokütle biçimleri mısır, gübre ve hatta çöp gibi bitkileri içerir.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütleden nasıl enerji elde ederiz?

Yanma – Biyokütle enerjisini açığa çıkarmanın bir yolu, onu yakmaktır. Yanan biyokütleden kaynaklanan ısı evleri ısıtmak veya elektrik üretecek buharı, üretmek için kullanılabilir. Bunun bir örneği evinizde bir ateş yakmaktır. Biyokütle olarak odun yakarsınız ve evinizi ısıtan enerji açığa çıkar.

Metan gazı – Biyokütleler çürürken metan gazı üretir. Metan gazı, ortak bir enerji kaynağı olan doğal gaz üretmek için kullanılabilir. Bu çürüyen biyokütleleri çıkardığı gazın depolanarak enerji için kullanılabileceği anlamına gelir.

Biyoyakıtlar – Mısır ve şeker kamışı gibi bazı ürünler etanol denilen biyoyakıt haline dönüştürülebilir. Birçok otomobilde benzin yerine etanol kullanılabilir. Biyoyakıtın başka bir türü de biyodizeldir. Biyodizel bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretilebilir. Biyodizel, ısıtma yağı olarak ve aynı zamanda otomobil ve otobüsler için de kullanılabilir.

Biyokütle Enerjisinin Tarihçesi

Biyokütle, insanın ateşi keşfetmesinden bu yana bir ısı enerjisi kaynağı olarak kullanılmıştır. Dünyanın birçok yerinde hala kışın birincil ısı kaynağı olarak odun yakılmaktadır. Etanol gibi biyoyakıtların kullanımı da mevcuttur. 1800’lü yıllarda Birleşik Devletlerde lamba yakıtı olarak kullanılmıştır. İlk Model-T Fords’da 1908 yılına kadar yakıt olarak etanol kullanılmıştır. Son zamanlarda, biyokütle ve biyoyakıt benzin gibi fosil yakıtlara alternatif olarak popüler hale geldi.

Biyokütle enerjisinin dezavantajları?

Biyokütle enerjisinin kullanılmasıyla ilgili olumsuzlukların bazıları şunlardır:

  • *Yanma sonucu ortaya çıkan hava kirliliği
  • *Karbondioksit gibi sera gazlarının atmosfere salınması
  • *Yanan atıkların ve çürüyen atıkların çevreye zararlı kimyasalları ve gazları yayması
  • *Mısır ve şeker kamışı yetiştirmek için kullanılan arazi habitatları azaltabilir ve ekosisteme zarar verebilir
  • *Biyokütle yetiştirmek için kullanılan arazi, gıda ve diğer bitkileri yetiştirmek için kullanılabilir
  • *Biyokütle yetiştirmek için gübre ve diğer kimyasalların kullanılması su ve çevre kirliliğine neden olabilir
  • *Biyokütle enerjisi ile ilgili tüm olumsuzluklara rağmen, birçok kişi biyokütlenin petrol ve fosil yakıtlara göre daha iyi ve temiz bir enerji kaynağı olduğunu düşünüyor.

Leave A Reply