Böbreklerin Homeostazın (Vücut Dengesi) Korunmasındaki Görevleri

0
Advertisement

Böbreklerin vücut dengesinin sağlanmasında, homeostazın korunmasındaki görevleri nelerdir? Böbrekler Homeostazı Nasıl Korur? Örnekler, işlevleri.

Böbrekler, kanı temizlemek ve vücuttaki idrar atığını gidermek için gereklidir. Asit-baz dengesini düzenlemek, elektrolit konsantrasyonunu düzenlemek, kan basıncını kontrol etmek ve hormon salgılamak dahil olmak üzere vücutta homeostazı sürdüren başka önemli işlevlere de sahiptirler.

böbrek taşı

Böbrek yetmezliği, vücutta çok ciddi ve muhtemelen ölümcül bir homeostaz bozukluğuna neden olur. Komplikasyonlar arasında halsizlik, nefes darlığı, yaygın şişlik (ödem), metabolik asidoz ve kalp aritmileri bulunur.

Asit baz dengesi

Akciğerlerle birlikte böbrekler de vücuttaki pH’ın düzenlenmesi için ana organlardır. Bunu idrardan bikarbonatı (HCO3–) geri kazanarak ve yenileyerek ve idrara hidrojen iyonlarını (H +) atarak yaparlar. Böbrekler, bikarbonat içeren reaksiyonları katalizlemek için karbonik anhidraz enzimini kullanır. Bu, kırmızı kan hücrelerinde, midede ve pankreasta asit-baz dengesi işlevlerinde kullanılan enzimin aynısıdır.

Elektrolit Konsantrasyonları

Böbreğin homeostazda tutmaya yardımcı olduğu elektrolitlerden bazıları sodyum, potasyum, klorür, bikarbonat, magnezyum, bakır ve fosfattır. Örneğin, aldosteron ve anjiyotensin II hormonları, sırasıyla renal filtrattan sodyumun yeniden emilimini ve sodyumun renal toplama tübülüne atılmasını düzenler.

Advertisement

Kan Basıncı – Hücre Dışı Sıvı Hacmi

Böbrekler kan basıncını doğrudan algılamazlar, ancak uzun vadede kan basıncını düzenlemek için hareket ederler. Bunu, vücuttaki hücre dışı sıvı miktarını düzenleyen renin-anjiyotensin sistemi yoluyla yaparlar ve bu da kan plazmasındaki sodyum seviyeleri tarafından düzenlenir. Zamanla, tedavi edilmeyen yüksek tansiyon böbreklerin etrafındaki arterlere zarar vererek böbrek hastalığına neden olabilir.

Hormon Salgısı

Böbrekler, homeostazı desteklemeye yardımcı olan iki önemli hormonu sentezler – eritropoietin ve renin. Eritropoietin, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır. Bu, bu hücrelerin normal devir hızlarına (yaşam süreleri) yanıt olarak ve dokular yeterli oksijen almadığında hücresel hipoksiye yanıt olarak gerçekleşir.

Renin hem bir hormon hem de anjiyotensinojenaz olarak da bilinen bir enzimdir. Vücut üzerinde çeşitli etkileri olan ve sonuçta kan basıncının artmasına neden olan anjiyotensin II sentezlenmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Kaynaklar

OpenStax College. (2018). Anatomy & Physiology. Houston, TX. OpenStax CNX. Retrieved from http://cnx.org/contents/14fb4ad7-39a1-4eee-ab6e-3ef2482e3e22@8.119
Kidney. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved April 14, 2018 from https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney

Advertisement


Leave A Reply