Boğaz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Boğaz Geçen

0
Advertisement

İçinde boğaz kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin açıklamaları, anlamları. Boğaz hakkında atasözleri ve anlamları

Boğaz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Boğaz İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “can boğazdan gelir (geçer)”
  insan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaşamak mümkün değildir.
 • “malın iyisi boğazdan geçer”
  kişinin, yiyemediği malının bir değeri yoktur.
 • “sanatına hor bakan (sanatını hor gören) boğazına torba takar”
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • “sanatını hor gören boğazına torba takar”
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • “boğaz dokuz boğumdur”
  bir söz iyice düşünmeden söylenmemelidir.
 • “Boş boğazla pisboğaz belalardan kurtulmaz”
  Her şeyi olur olmaz yerde söyleyenle olur olmaz şeyi yiyenin başı çoğu kez derde girer.

Malın İyisi Boğazdan Geçer:

ANAFİKİR ve açıklaması : Değerlendirilmeyen bir malın hiçbir değeri yoktur. Kişi, malı, daha rahat bir yaşam için kazanmalıdır. Amaç bu olmalıdır. Hiçbir amaçta kullanılmayacak malı kazanmak, kişinin kendisine gösterdiği en büyük saygısızlıktır. Kazanılan malın öbür dünyaya götürülmesi düşünülmeyeceğine göre, öncelikle kendi mutluluğumuz için harcanmalı, daha sonra da sorumluluğunu taşıdığımız kişilerin bugünkü ve yarınki mutluluğu için kullanılabilmelidir. Malı, parayı yalnız mal için kazanmak bir aptallık olarak değerlendirilir. Öyleleri toplumumuzda yok değildir. Yaşadıkları hayata da hayat demek mümkün değildir.

Boğaz Nedir? Sözlük Anlamı

“Boğaz”
1. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak
“Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir.” – Ö. Seyfettin
2. Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm
“Şişenin boğazı. Testinin boğazı.”
3. İki dağ arasında dar geçit
“Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu.” – F. F. Tülbentçi
4. Yedirip içirme yükümü, iaşe
“İşçilerin boğazı bizden olacak.”
5. Yiyeceği içeceği sağlanan kimse
“Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin.” – A. Kulin
6. Yeme içme
“Boğazına düşkün.”
7. coğrafya İki kara arasındaki dar deniz

 • “boğaz derdi ”
  1. Geçim için uğraşma
  2. Yemek pişirme, hazırlama sıkıntıları
 • “boğaz kavgası ”
  Geçim için yapılan didinme
 • “boğazkesen ”
  Bir boğazı savunmak için deniz kıyısında yapılan hisar
 • “boğaz meselesi ”
  Yeme içme gereksinimi
  “Gönül meselesi ile boğaz meselesi mühim şeylerdir.” – S. F. Abasıyanık
 • “boğaz tokluğuna ”
  Karın tokluğuna
  “Şefika, ihtiyar olduğu için bu evde boğaz tokluğuna çalışıyordu.” – M. C. Kuntay
 • “boğazına düşkün ”
  Yiyip içmeyi çok seven (kimse), şikemperver
  “Siz değilsiniz ama onun biraz boğazına düşkün olduğunu bilirsiniz.” – A. Gündüz
 • “boşboğaz ”
  1. Saklanması gereken şeyleri söyleyiveren, sır saklayamayan, geveze, ayran ağızlı
  “O kadar boşboğaz çocuk arasında da vakayı bir sır olarak saklamak güçtü.” – Y. K. Beyatlı
  2. Yerli yersiz konuşan
 • “darboğaz ”
  1. Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz imkânlarının, sürümün, ham madde arzının ve malzeme stoklarının gereksinim düzeyi altına düştüğü sıkıntılı durum
  2. Toplumun, çözümlenmesinde güçlüklerle karşılaştığı bunalımlı durum
 • “dar boğaz ”
  Kanyon
  “Dar boğazda deniz gece gündüz çalkantılıdır.” – A. Erhat
 • “kör boğaz ”
  Doymak bilmez mide
  “Yemiş toplamak için ağaca çıkardıkları zaman en iyilerini kendi kör boğazına tıkınıyor.” – R. N. Güntekin
 • “pisboğaz ”
  Eline geçeni zamansız ve ayırt etmeden yiyen (kimse)
  “Demek ki küçük kız son derece pisboğaz olmasına rağmen bu paraları yemeyip biriktirmiş.” – R. N. Güntekin
 • “sıkboğaz ”
  Bir şey yaptırmak için “birini zorlamak, baskı yapmak” anlamlarına gelen sıkboğaz etmek deyiminde geçen bir söz
  “Pek sıkboğaz ederlerse bakalım bir sırasını düşürebilirsek yolunda bir yalanla yakamızı kurtarırız.” – R. N. Güntekin
 • “dümen boğazı ”
  Dümenin, dümen yelpazesinden yukarı kalan bölümü


Leave A Reply