Bölüm Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Bölüm ne anlama gelir? Bölüm kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
“Gelgelelim, hayatın bu masalsı bölümü çok kısa sürüyor.” – A. Ağaoğlu
2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon
3. Çağ, devir
“O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar.” – Y. Z. Ortaç
4. biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik
5. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman
6. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı
Üniversitede bir bölümün yönetim işleri ile eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinden sorumlu öğretim üyesi, kürsü başkanı
Sınıflandırmada ana bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bir binanın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve bağımsız mülkiyete konu olan özel bölümü
1. Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme
“Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” – E. Şafak
2. Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi
Komşu iki akarsuyun beslenme teknelerini ayıran çizgi
Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer

Leave A Reply