Bozdoğan Su Kemeri Nerededir? Kim Yaptırdı? Mimari Özellikleri Nelerdir?

0

Bozdoğan Su Kemeri nerededir? Bozdoğan Su Kemeri’nin özellikleri, tarihçesi, mimarisi hakkında bilgi. Bozdoğan su kemeri kimin döneminde yapıldı?

Bozdoğan Su Kemeri

Kaynak : wikipedia.org

Bozdoğan Su Kemeri; (Yalens Kemeri de denir). İstanbul’da Fatih ile Süleymaniye arasındaki vadi üzerinde uzanan sukemeridir. Roma İmparatoru Valens (364-378) tarafından 368-373 arasında yaptırıldı. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarıldı ve bazı bölümleri değişikliğe uğradı. İki uçta tek sıra, ortalarda ise çift sıra gözleri olan kemerin eksik parçalarıyla uzunluğu 971 m’dir. En yüksek yeri yerden 20 metre yüksekliktedir. Temelde 5.56 metre olan ayak kalınlığı, üstte 3.40 m’ye iner. Kemer açıklığı 4 m’dir. İlk sıranın kemer ve ayakları büyük kesme taşlardan, üst sıradakiler ise daha küçük taşlardan yapılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra ilk kez Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un su gereksinmesi için kemeri onarttı. II. Bayezit ve Kanuni Sultan Süleyman da (16. yüzyıl) kemeri onarttılar. I. Mahmut, III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde de onarıldı. Osmanlıların taktığı Bozdoğan sözcüğünün nereden alındığı kesin bilinmez. Günümüzde su taşıma işlevi için kullanılmamasına karşın, görkemli yapısıyla turizm ve tarih açısından önem taşıdığından bir kez daha onarıma alındı.

Bozdoğan Su Kemeri, İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan eski bir Roma su kemeridir ; inşaatı muhtemelen 368 yılında Roma İmparatoru Valens’in saltanatı altında tamamlanmıştır , ancak çalışmalar muhtemelen Büyük Konstantin veya II . Konstantin döneminde başlamıştır . Eski şehrin üçüncü ve dördüncü tepeleri arasında inşa edilmiş, Belgrad Ormanı’ndan anıtsal çeşmeye ( ninfeum ) su getirmek için kullanılmıştır .

Deniz seviyesinden 64 metre, tabanından 20 metre yüksekliktedir. Başlangıçta 1 km uzunluğundaydı ancak şu anda Unkapanı Mahallesi’nde 600 metre, Beyazıt’ta ise 200 metre korunmuştur. Su kemerinin yapımında kullanılan malzemeler, hem alt kısımdaki büyük taşlar hem de üst kısımdaki küçük taşlar, Kalkedon antik kentinin surlarından getirilmiştir .


Leave A Reply