Bozkurt Destanı Hakkında Bilgi

0

Bozkurt destanı nedir? Göktürklerden bugüne kadar Birçok farkıl Bozkurt Destanı bulunmaktadır. Bozkurt destanları.

Bozkurt Destanı

Advertisement

Eski Türk devletleri arasında Türk adını ilk defa kullanan Göktürkler’dir. Eski Çin kaynakları bu devletin kuruluşuna ait mitolojik bilgileri Bozkurt ve Ergenekon destanları ile verdikleri gibi Göktürkler kendileri de tarihi maceralarını milli inanışlarını taşlar üzerine kaydederek Orhon anıtları ile zamanımıza kadar ulaştırmış kuruluşları, inanışları ve tarihleri bu suretle aydınlanmıştır.

Göktürkler Hun ilinin kuzeyindeki So ülkesinde yaşıyorlardı. Kapanpu adında bir başbuğları vardı. Bu başbuğun onaltı kardeşinden biri bir kurttan doğmuştu. Bu çocuğun anası kurt, yani totem (tanrı) olduğu için yağmurlara, rüzgarlara hükmederdi.

Bütün kardeşleri düşmanları tarafından öldürülen bu genç yaradılışındaki üstünlüklerden dolayı ölümden kurtuldu. Yaz ve Kış tanrılarının kızları olan iki karısı ile Türk neslini yeniden kurdu. En büyük oğlu kendisinden sonra hükümdar seçildi. Türk adını aldı. Türk’ün on karısı vardı. Çocuklarından biri Türk’ün annesinin adı olan Asena (kurt) adını aldı.

Türk nesliyle kurt totemi arasındaki yakınlığı ve sıkı bağlantıyı gösteren ve Türklerin bir bozkurt neslinden geldiklerine inandıklarını belirten bir efsane daha vardır. Buna göre Türkler batı denizinin batı kıyılarında yaşıyorlardı. Kendilerine düşman olan bir kavim bir baskınla hepsini kılıçtan geçirdi. Yalnız bir tek Türk gencini ellerini, ayaklarını keserek, bir bataklığa attılar. Bir dişi kurt bu delikanlının yaralarını iyi etti onu besledi, onunla yaşamaya başladı onun çocuğuna gebe kaldı. Komşu devletin hükümdarı bunu haber alınca elsiz ve ayaksız delikanlıyı öldürmek için bin asker gönderdi.

Advertisement

Asker, Türk gencini bir kurdun yanında gördü. Kurt genci alarak denizin doğu tarafına götürdü oradan bir dağa çıkardı. Dağın eteğinde bir mağara mağaranın önünde de akar sularla dolu yeşillik verimli, pek geniş bir alan vardı. Kurtla Türk genci orada yaşadılar. Kurt on oğlan doğurdu bunlardan biri Asena adını aldı. Daha sonra kardeşlerinin en akıllısı en kabiliyetlisi olan Asena kabileye başkan seçildi. Soyunu unutmadığını belirtmek için çadırının önüne üzerinde bir kurt başı bulunan bir bayrak diktirdi.

“Ergenekon Destanı” nda da Bozkurt’a raslanır. Gene bir baskın sonunda hileyle kılıçtan geçirilen Türkler’den yalnız iki genç kadınları ile beraber kurtulur aşılmaz dağlarla çevrili verimli bir ovada çoğalırlar. Sonunda Türk nesli eski gücünü bulur. Ergenekon’dan çıkarlar. Bu Türklerin başkanı da Börteçine (Bozkurt) adını taşır.


Leave A Reply