Buğday Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Buğday ne anlama gelir? Buğday kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
2. Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi
“gereksinim duyulan şey değer kazanır” anlamında kullanılan bir söz
“görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin” anlamında kullanılan bir söz
“çiftçi için koyun ve buğdaydan değerli bir şey yoktur” anlamında kullanılan bir söz
“bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir” anlamında kullanılan bir söz
Açık esmer renkli
“Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var” – Karacaoğlan
Yarım kanatlılardan, vücudu yeşil, başı siyah, ekinlere zararlı bir böcek, ekin biti (Sitophilus granarius)
Tahıla zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella)
1. Pas mantarıgillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi)
2. Bu mantarın buğday vb. bitkilerin yapraklarında oluşturduğu hastalık
1. Açık esmer renk
2. Bu renkte olan
1. Buğday başaklarında oluşan ilkel mantar (Tilletia tritici)
2. Bu mantarın yol açtığı hastalık
Yabancı maddelerinden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen bir ürün
Kurak iklime dayanıklı, beyaz kabuklu, ekmeklik buğday
Koyu renkli bir cins buğday
Karabuğdaygillerden, tohumları için yetiştirilen, bir yıllık bitki (Fagopyrum)
“Karabuğday rengindeki esmer simasının üzerinde bir çift duru bakışlı güvela gözleri vardı.” – E. E. Talu
Başağı kılçıksız bir tür buğday
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan, yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
İri ve gelişigüzel kırılmış buğday
Kırma ve öğütmeye karşı direnci daha az olan, öğütüldüğünde genelde daha ince un meydana getiren ve tane kesiti unsu yapıda, beyaz renkte ve mat görünüşlü olan buğday
1. Çocuk ilk dişini çıkardığında kaynatılıp üzerine toz şeker ile dövülmüş ceviz vb. ekilerek yakınlara dağıtılan buğday
2. Bu sebeple yapılan tören
Bir buğday çeşidi olan kaplıcayı andıran, ufak taneli, nişastası çok, dağlık yerlerde yetişen bir tür buğday

Leave A Reply