İbrahim bin Agleb Kimdir?

0
Advertisement

İbrahim bin Agleb kimdir ve ne yapmıştır? İbrahim bin Agleb hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

İbrahim bin Agleb

İbrahim bin Agleb; (ö. 5 Temmuz 812, Kayrevan), Kuzey Afrika’da hüküm süren Aglebiler hanedanının kurucusudur.

Abbasi ordusunda görev almış Horasanlı bir komutanın oğluydu. 795’te. Zab valiliği yaptı. 799’da Abbasi emiri İbn Mukatil’e karşı başlatılan ayaklanmanın bastırılmasında etkili oldu. 800’de Harun Reşid Tunus ve Doğu Cezayir topraklarını içine alan İfrikiye’ yi, babadan oğula geçmek üzere ona verdi. Bölgede yan bağımsız bir yönetim kuran İbrahim bin Agleb, halifeye bir saygı ifadesi olarak “emir” unvanını almasına karşın, bastırdığı paralarda kendi adını kullandı. Merkez edindiği Kayrevan’da kale gibi tahkim edilmiş bir saray olan Kasrü’l-Kadim’i yaptırdı. 802’de Tunus’ta Hamdis el-Kaysi önderliğindeki ayaklanmayı bastırdı. 803’te çıkan başka bir ayaklanma henüz bastırılamamışken, İmran bin Mucalid er-Rabi ve Kureyş bin et-Tunisi’nin önderlik ettiği başka ayaklanmacılar tarafından bir yıl Kasrü’l-Kadim’de kuşatma altında kaldı. Harun Reşid’den sağladığı para yardımıyla İmran bin Mucalid’i ayaklanmanın sona erdirilmesine razı etti. 811’de Tunus’ta çıkan bir başka ayaklanmayı bastırmakla oğlu Abdullah’ı görevlendirdi. Ertesi yıl ayaklanmacıların Aglebi kuvvetlerini Trablusgarp’ ta kuşattığı sırada öldü. Yerine oğlu Abdullah geçti.


Leave A Reply