Bütan Gazı Nedir?

0
Advertisement

Bütan nasıl bir gazdır? Bütan gazının özellikleri, formülü, kullanım alanları hakkında bilgi.

butanBütan; C4 Dört karbon içeren doymuş hidrokarbondur.

Molekül ağırlığı: 58.12. İki izomeri vardır: Normal bütan (n-bütan) dallanmamış zincir biçimindedir. CH3CH2CH2CH2CH3 İzo-bütan molekülü dallanmış zincir içerir: CH3CH (CH3) CH3 n-Bütan, havadan iki kez ağır yanıcı gaz. Bir hacım suda 0.15 hacim çözünür. Ham petrolde doğal gazlarda ve petrolün kraking ürünlerinde izobütanla birlikte bulunur. Laboratuvarda etil iyodürün (C2H5I) sodyum amalgamla tepkimesi sonucu elde edilir.

Motor yakıtlarında, yapay kauçuk elde edilmesinde ısıl değeri yüksek olduğundan ve kolaylıkla sıvılaşabildiğinden birlikte bulunduğu propan ve izobütanla karışık olarak çelik tüplerde sıvılaştırılmış biçimde yakacak ve aydınlatma işlerinde kullanılır. Normal bütan, üzobütan ve propandan oluşan bu karışıma sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) adı verilir. Bütan yüksek konsantrasyonlarda bayıltıcı (narkotik) olarak etki yapar.


Leave A Reply