Büyük İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Büyük Geçen

0
Advertisement

İçinde büyük kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Büyük hakkında deyimler ve anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Büyük İle İlgili Deyimler

 • ***başından büyük işlere girişmek (kalkışmak)
  gücünün üstünde olan işlere kalkışmak.
 • ***büyük abdesti gelmek
  dışkı yapma ihtiyacı duymak.
 • ***büyük gelmek
  kıyafet, bol ve geniş olmak.
 • ***büyük görmek (bilmek, tutmak)
  kendini veya başkasını olduğundan üstün saymak, yüceltmek.
 • ***büyük laf etmek
  büyük söz söylemek.
 • ***büyük oynamak
  1) çok para koyarak kumar oynamak; 2) mec. büyük risk ve beklentilerle bir işe girişmek.
 • ***büyük (söz) söylemek
  yapacağı bir şey hakkında kesin konuşarak övünmek.
 • ***büyük sözüme tövbe!
  bir konuda çok kesin konuşulduğunda tersi bir durumun başa gelmemesi dileğini belirten bir söz: büyük sözüme tövbe, hatır ve hayalime bile getiremem. -S. M. Alus.
 • ***büyük yemin etmek
  bir şeyi yapmamak konusunda en kutsal şeyler üzerine ant içmek.
 • ***büyükle büyük, küçükle küçük olmak
  her yaş ve durumdaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak.
 • ***büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek
  saygı ve sevgi göstermek: Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. -H. Taner.
 • ***büyüklük göstermek
  gönül ululuğu göstermek: İnsan yaptığı işler ve bıraktığı eserlerle büyüklüğünü gösterir. -A. Gündüz.
 • ***büyüklük satmak
  gururlanıp üstünlük taslamak: Bir eski muallime olan annem, istese de büyüklük satamazdı, elinden gelmezdi. -O. Kemal.
 • ***büyüklük taslamak
  kendini üstün görmeye çalışmak, böbürlenmek: Düne kadar kibir onların, büyüklük taslamak onların. -N. Cumalı.
 • ***çocukla çocuk, büyükle büyük olmak
  içinde bulunulan yere veya çevredeki insanlara uymak.
 • ***gözü büyükte olmak
  büyük emeller beslemek.
 • ***kapıyı büyük açmak
  çok masraflı bir işe girişmek veya hesapsız harcamak.
 • ***küçük köyün büyük ağası
  büyüklük taslayanlar için söylenen bir söz.
 • ***küçükle küçük, büyükle büyük olmak
  1) her yaştaki kişilere karşı dostça, arkadaşça davranmak; 2) her makam ve durumdaki kişilere karşı dostça ve anlayış göstererek davranmak: Protokol kaidelerini, çok zaman, bir yana atıp küçükle küçük, büyükle büyük olmasını biliyordu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ***özrü kabahatinden büyük
  bir suç veya kabahat için özür dilerken daha büyük suç işleyen kimseler için söylenen bir söz.


Leave A Reply