Sindirilen Besinler Nerede Emilerek Kana Karışır? Sindirilenlerin Emilimi

1

Sindirilen besinler nerede emilerek kana karışır, besinlerin içeriklerinin emilimi, hangi besin nerede emilir, hakkında bilgi.

Sindirilen Besinler Nerede Emilerek Kana Karışır?

Sindirim sistemini oluşturan ve sindirime yardımcı olan organlardaki enzimler büyük moleküllü besin gereklerini küçük moleküllere dönüştürmekle görevliydi. Sindirime uğrayan besinler emilim ile ince bağırsaklardan kana, kandan ise vücut hücrelerine geçer.

Aşağıdaki tabloda sindirim organlarındaki sindirim çeşitleri ve emilimin hangi organlarda gerçekleştiği verilmiştir.

SİNDİRİM ORGANI SİNDİRİM    EMİLİM
FİZİKSEL KİMYASAL
Ağız Dişler ile yapılır. Tükürük ile karbonhidratların sindirimi yapılır. Yapılmaz
Yutak Yapılmaz Yapılmaz Yapılmaz
Yemek borusu Yapılmaz Yapılmaz Yapılmaz
Mide Kaslar ile yapılır. Mide asidi ve enzimler ile proteinlerin sindirimi yapılır. Yapılmaz
İnce bağırsak Yapılmaz Yağların, proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi yapılır. Sindirimi tamamlanan besinlerin emilimi yapılır.
Kalın bağırsak Yapılmaz Yapılmaz Su, vitaminler ve minerallerin emilimi yapılır.
Anüs Yapılmaz Yapılmaz Yapılmaz

Karbonhidrat Yağ ve Protein Sindirimi Nerede Başlar Nerede Biter?

Tablodan da anlaşılacağı gibi emilim sadece ince ve kalın bağırsakta gerçekleşmektedir. Bağırsak yüzeyinde bulunan ve villus adı verilen çıkıntılar bu emilimi gerçekleştirmektedir.

İnce Bağırsak : Emilimin en çok gerçekleştiği organdır. Karbonhidrat, protein ve yağların küçük moleküllerine ayrılarak emilir ve kana karışır.

Kalın Bağırsak : Kalın bağırsakta su, mineral ve bazı vitaminler emilir. Bu besin içerikleri sindirim sistemlerinde çok değişikliğe uğramadan emilir.

Villuslar bağırsak yüzeyini genişleten yapılardır. Villuslardaki kılcal damarlar ve lenf damarları sayesinde emilime uğrayan besin içerikleri kana geçer. Oradan da gerekli hücrelere iletir. Vücudumuz bu besin içeriklerini enerji üretmek, büyümek, onarım ve hastalıklarla savaş için kullanır.


1 Yorum

  1. İnce bağırsakta karaciğerin salgıladığı safra sıvısı sayesinde fiziksel sindirim gerçekleşir.Düzeltirseniz iyi olur.??

Leave A Reply