Çamgiller (Pinaceae) Familyası ve Türleri

0
Advertisement

Çamgiller (Pinaceae) Familyası ve türleri ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız aşağıda yer almaktadır.

Pinaceae - Çamgiller

Çamgiller (Pinaceae) Familyası ve Türleri

Pinaceae (çamgiller), iğneyapraklılardan 10 ağaç (ender olarak çalı) cinsini içeren familya. Kuzey ılıman bölgelere dağılmış olan bu familya üyeleri sırasıyla şunlardır: Çam (Pinus), göknar (Abies), ladin (Picea), sedir (Cedrus), duglasgöknarı (Pseudotsuga), suga (Tsuga), melez (Larix), yalancımelez (Pseudolaruc), Keteleeria ve Çulhaya.

Pinaceae familyası ekonomik açıdan önemli pek çok türü kapsar. Büyük bir bölümü kereste, kâğıt hamuru ve reçine kaynağı olarak değerlendirilirken, bazıları da süs bitkisi olarak yetiştirilir.

İğne biçimli yapraklar ve kozalaklar familya üyelerinin en tipik ortak özelliğidir. Yapraklar tek tek bir araya gelerek demetler oluşturur ya da kısa sürgünlerde yer alır. Aynı bitkide bulunan erkek ve dişi kozalaklar bir eksen etrafında sarmal olarak dizilmiş birçok puldan oluşur. Dişi kozalaklardan daha küçük olan erkek kozalaklarda her pulun altında iki çiçektozu kesesi, dişi kozalaklarda ise her pulun üst yüzeyinde iki tohumtaslağı bulunur. Kozalak pulları tohumlar olgunlaşıncaya kadar sıkıca kapalı kalmasına karşın, olgunlukta açılarak tohumların dağılmasını sağlar.

Advertisement

Leave A Reply