Çankırı İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Çankırı İl Kodu nedir? Çankırı İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Çankırı il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

ÇANKIRI TRAFİK (PLAKA) KODU —— 18 (Tüm İlçelerin Trafik Kodları)

ÇANKIRI TELEFON KODU ———- 376

ÇANKIRI POSTA KODU ———— 18000

Çankırı İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)

Çankırı İlçeleri Posta Kodları;

*Atkaracalar posta kodu : 18310

 • Atkaracalar Atkaracalar: 18310
 • Atkaracalar Köyler: 18310

*Bayramören posta kodu : 18320

 • Bayramören Bayramören: 18320
 • Bayramören Köyler: 18320

Bayramören; Çankırı İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 27 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; ilin Kurşunlu, Karabük’ün Ovacık ve Kastamonu’nun Araç ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklan Soğanlı Çayı Vadisi’nde uzanır. Kuzeyde Gürgenli Dağ yer alır ve yükselti 1.500 m’ye ulaşır. Doğal bitki örtüsü kayın, meşe ve karaçam ağaçlarından oluşur. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, ortalama yağış tutarı 400 mm’dir. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mısır, fiğ, fasulye, elma ve armut yetiştirilir. Koyun ve keçi beslenir. İlçe merkezi il merkezine 127 km uzaklıktadır. Daha önce Kurşunlu İlçesi’ne bağlı bir bucakken 9 Mayıs 1990’da ilçe oldu.

*Çankırı Çarşı posta kodu : 18100

 • Merkez Çarşı: 18100
 • Merkez Köyler: 18000
 • Merkez Taşmescit: 18200

*Çerkeş posta kodu : 18600

 • Çerkeş Çerkeş: 18600
 • Çerkeş Köyler: 18600

Çerkeş

Çankırı İli’ne bağlı ilçe ve merkezi. 52 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Karabük’ün Eskipazar, doğudan Atkaracalar, güneydoğudan Orta, güneyden Ankara, batıdan Bolu illeri ile çevrilidir. Kuzeyden Ilgaz, güneyden Köroğlu Dağları’nın birbirlerine alçalarak yaklaştıkları olan üzerinde bulunan ilçe topraklarının yükseltileri 1.500-2.000 metre arasında değişir. Yükseltiler, ilçe merkezinde kaybolarak 1.000 metreye kadar düşer. Bu arada kalan düzlükler, ilçenin en önemli yaylalarıdır: Aliözü, Bıldırcı ve Çiçekli. İlçeyi doğudan, batı yönünde aşan Çerkeş Çayı (Uluçay) ilçenin en büyük ırmağıdır.

Ekonomi tarım, hayvancılık ve orman ürünlerine dayanır. Ekime uygun alanlarda buğday, arpa, fiğ, şeker pancarı, mısır, mercimek, fasulye,soğan, patates ekimi yapılır; meyvecilik (elma, armut) ve hayvancılık önemli gelir kaynakları arasındadır. İlçe, çevrenin hayvan ürünleri pazarı ve canlı bir ticaret merkezidir.

Advertisement

Çerkeş Çayı kıyısında, deniz düzeyinden 1.050 metre yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, Zonguldak-Ankara Demiryolu ile İstanbul-Kastamonu Karayolu üzerindedir. İl merkezine, yarısı stabilize yarısı asfalt 120 km’lik bir karayoluyla bağlanır. Kuzey Anadolu kırık çizgisi üzerinde bulunduğundan en önemlisi 1944’te olmak üzere birçok yer sarsıntısına uğradı. 1939’da da büyük bir yangın geçirdi. Tarihsel geçmişi Hititlere kadar uzanan ilçe Yavuz Sultan Selim döneminde 1416’da Osmanlı topraklarına katıldı.

*Eldivan posta kodu : 18700

 • Eldivan Eldivan: 18700
 • Eldivan Köyler: 18700

*Ilgaz posta kodu : 18400

 • Ilgaz Belören: 18420
 • Ilgaz Ilgaz: 18400
 • Ilgaz Köyler: 18400

*Kızılırmak posta kodu : 18280

 • Kızılırmak Kızılırmak: 18280
 • Kızılırmak Köyler: 18280

*Korgun posta kodu : 18260

 • Korgun Korgun: 18260
 • Korgun Köyler: 18260

Korgun

Çankırı İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 12 köyü vardır. İlin kuzeyinde; Orta, Kurşunlu ve Merkez ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları Acıçay Vadisi’nde uzanır. Vadinin iki yanı; doğu ve batı yamaçları yükseltisi 1.500 m’ye ulaşan yükseltilerle kaplıdır. Yamaçlar genelde bitki açısından yoksuldur. Doğal bitki örtüsünü meşe, karaçam ağaçlarıyla bozkır bitkileri oluşturur. Karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 400 mm’dir. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, mısır, fiğ, fasulye, elma, armut yetiştirilir. Koyun ve keçi, az sayıda sığır beslenir. İl merkezi ilçe merkezine 29 km uzaklıktadır. Daha önce Merkez İlçe’ye bağlı bir bucakken 9 Mayıs 1990’da ilçe yapıldı.

*Kurşunlu posta kodu : 18300

 • Kurşunlu Köyler: 18300
 • Kurşunlu Kurşunlu: 18300

*Orta posta kodu : 18800

 • Orta Köyler: 18820
 • Orta Orta: 18800

Orta

Çankırı İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 27 köyü vardır. İlin güneybatısında; kuzeyden Kurşunlu ve Atkaracalar, doğudan Eldivan, batıdan Çerkeş, güneyden Şabanözü ve Ankara’nın Kızılcahamam ilçeleriyle çevrilidir.

Köroğlu Dağları’nın uzantıları üzerinde yayılan ilçe toprakları genelde dağlık ve engebeli yapıdadır. Güneyde Aydos Dağı (1.879 m), güneybatıda Yıldırım Dağı (2.035 m) ve batıda Elden Dağı (1.820 m) başlıca yükseltilerdir. Kızılırmak’ın önemli kollarından olan Devrez Çayı, ilçe topraklarından geçer, güney ve kuzeydeki dağlık alandan gelen küçük dereleri alarak kuzeydoğu yönünde akar. Karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer, kış aylarında kar yağışı görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 8°C, yağış tutarı 400 mm’ dir. Yüksek yerlerde görülen seyrek ve dağınık meşe toplulukları dışında, tüm topraklar bozkır bitkileriyle kaplıdır. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Dağlarda koyun ve keçi beslenir. Deniz düzeyinden 1.160 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 60 km, kuzeyde Gerede-Ilgaz Karayolu’na 25 km, güneyde Ankara-Çankırı karayolu’na 24 km uzaklıktadır.

*Şabanözü posta kodu : 18650

 • Şabanözü Köyler: 18660
 • Şabanözü Şabanözü: 18650

*Yapraklı posta kodu : 18900

 • Yapraklı Köyler: 18910
 • Yapraklı Yapraklı: 18900

Advertisement


Leave A Reply