18 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

18 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu on sekizdir? Trafik kodu 18 olan Çankırı’nın tüm ilçelerinin plaka kodları.

18 Plaka Çankırı

18 Plaka Kodu = Çankırı İline Aittir

Aşağıda 18 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Kurşunlu
  • Kurşunlu / 18 KU 001 – 18 KZ 999

Kurşunlu; Çankırı İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 28 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden Bayramören, doğudan Ilgaz, güneyden Orta, batıdan Atkaracalar ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, Ilgaz ve Köroğlu Dağları arasında kalan dağlık ve yaylalarla kaplı alanda uzanır. Köroğlu Dağları’nın dorukları güneyden ilçe topraklarına sokulur. Kızılırmak’ın başlıca kollarından Devrez Çayı, ilçeyi aşar. Çay’ın çevresi tarıma elverişli topraklarla kaplıdır. Karasal iklimin egemen olduğu ilçede yıllık ortalama sıcaklık 11.5°C, yağış tutarı 400-450 mm’dir. Bozkır bitkileri, meşe, kızılçam, karaçam, sarıçam toplulukları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarım alanları sınırlı olmasına karşın, temel gelir kaynakları tarım (buğday, arpa, fiğ, mercimek,nohut, patates, soğan, elma, erik) ve havyancılıkdır (koyun, keçi, büyükbaş hayvanlar). 13 Ağustos 1951’de meydana gelen depremde, 50 kişi öldü, 700’e yakın insan yaralandı. 3.000’in üzerinde ev yıkıldı. Ankara-Kastamonu Karayolu ve Ankara-Zonguldak Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.070 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 53 km uzaklıktadır.

Merkez
  • Merkez / 18 AC 001 – 18 AZ 999
  • Merkez / 18 DA 001 – 18 DF 999
  • Merkez / 18 T 0001 – 18 T 9999

Çankırı İli Hakkında Bilgi :

Batı Karadeniz’in iç kesimiyle İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alan il ve bu ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Kastamonu, kuzeybatıdan Karabük, batıdan Bolu, güneyden Ankara ve Kırıkkale, doğudan Çorum illeriyle çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; İlin başlıca yer şekillerini, genelde kuzeydoğu, güneybatı doğrultulu sıradağlarla, bu dağlar arasında aynı yönde uzanan ova görünümlü geniş vadiler oluşturur. İl topraklarının büyük bölümü, Kuzey Anadolu’yu baştan başa geçen dağ sıraları içinde kalır. Kuzeyde, bazı dorukları 2.000 m’yi aşan Ilgaz Dağları üzerindeki en yüksek nokta, il sınırları içindeki Avlağın Tepe’dir (2.312 m)…. devamı için tıklayınız.


Leave A Reply