Carl Hovland Kimdir?

0
Advertisement

Carl Hovland kimdir, ne yapmıştır? Ünlü psikolog Carl Iver Hovland hayatı, biyografisi, psikoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Carl Iver Hovland

Carl Hovland; (d. 12 Haziran 1912, Chicago – ö. 16 Nisan 1961, Hamden, Connecticut, ABD), ABD’li psikologdur. Toplumsal iletişim ile tutum ve inanç değişimi konularındaki çalışmalara öncülük etmiştir.

1936’da Yale Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra, aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. Önceleri koşullu tepki ve insanda öğrenme üzerine deneysel psikoloji çalışmaları yaptı. ABD Savaş Bakanlığında çalıştığı 1942-45 arasında, eğitici filmler ve propaganda amaçlı haber programlarının izleyiciyi ne ölçüde etkilediği, özellikle de izleyicinin etkileyici iletişime direnci ve bu direnci kırma yöntemleri gibi konularda araştırmalar yaptı. Bu araştırmaların sonuçları, Experiments on Mass Communication (1949; Kitle İletişimi Üzerine Deneyler) adlı derlemenin temelini oluşturdu.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yale’e dönen Hovland, psikoloji bölümünün başkanlığını yürüttü (1945-51), aynı zamanda buradaki Sterling Kürsüsü’ne psikoloji profesörü olarak atandı (1947). Tutum ve iletişim üzerine çalışmalarını, etkileyici iletişimin istenen sonucu sağlamasında önemli rol oynayan iki öğe üzerinde yoğunlaştırdı; bunlar mesajı iletenin toplumsal saygınlığı ve mesajı oluşturan görüşlerin sunuluş sırasıydı. Bu çalışmaların sonuçları, Communication and Persuasion (1953; yb 1961,1. L. Janiş ve H. H. Kelley ile birlikte; İletişim ve İkna) adlı kitapta ve sonradan yayımlanan çeşitli monografilerde yer alır. Bu araştırmalar sonucunda Hovland, simgesel süreçleri çözümleme ve bilgisayar aracılığıyla insandaki düşünme süreçlerinin benzetimini (simulasyon) gerçekleştirme amacıyla çalışmaya yönelmiştir.

Advertisement

Leave A Reply